Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • ZV-E10
 • ZV-E10L

Nødvendige nedlastinger

Les dette avsnittet før du laster ned filen.

Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først laste ned Sony Camera Driver. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Slik laster du ned Sony Camera Driver i denne artikkelen.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gjør AF på øye-funksjonen kompatibel med dyr under videoopptak
 • Løser et problem med at berøringsutløseren kanskje ikke fungerer
 • Forbedrer kameraets betjeningsstabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Update_ZVE10V200.dmg

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 350.2 MB (350 215 442 byte)

Utgivelsesdato

 • 02-12-2021

Klargjøring

Kontroller systemprogramvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvareversjonen er Ver.1.00, er oppdateringen nødvendig.

Merk: Hvis innstillingsskjermen for Date/Time (Dato/klokkeslett) vises når du slår på kameraet, må du sørge for å stille inn dato og klokkeslett til de riktige verdiene.

 1. Velg Menu (Meny) → Setup5 (Oppsett5) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises.
  Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren

Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Macintosh-versjoner:

 • macOS 10.14, 10.15, 11, 12

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 600 MB eller mer

Annen maskinvare

 • Strømkilde for enheten: Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-FW50.
  Merk: Oppdateringen kan bare utføres når batterinivået er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med kameraet.
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Last ned og installer

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Bruk en fulladet oppladbar batteripakke (NP-FW50).
 • Ikke ta ut batteriet under oppdateringen, ettersom et plutselig strømtap kan gjøre kameraet ubrukelig.
 • Ta minnekortet ut av kameraet før du starter oppdateringen.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar ca. 15 minutter. Ikke la datamaskinen gå i hvilemodus i løpet av denne tiden.
  Merk: Hvis datamaskinen skulle gå i hvilemodus og oppdateringen avbrytes, må hele oppdateringsprosessen startes på nytt.
 • Ikke åpne About This System Software Updater (Informasjon om denne systemprogramvareoppdateringen) i menyen System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering), for det kan føre til at programvaren krasjer.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.
 • Ikke koble kameraet til datamaskinen ennå.
 • Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
 • Velg Menu (Meny) → Setup3 (Oppsett3) → USB Connection (USB-tilkobling), og kontroller om Mass Storage (Masselagring) har blitt valgt i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering). Hvis en annen modus enn Mass Storage (Masselagring) er valgt, velger du Mass Storage (Masselagring).
 • Endre sikkehetsretningslinjene på Mac-maskiner med en Apple silicon-prosessor (Apple M1). Skjermbildet About This Mac (Om denne Macen) viser et element som er merket Chip (Brikke), etterfulgt av navnet på brikken. Se artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor.

Slik laster du ned Sony Camera Driver:

 1. Gå til nedlastingssiden for Sony Camera Driver, og last ned riktig driver:
  Merk: Det er ulik Sony Camera Driver for Mac-maskiner med en Intel-prosessor og for de med Apple silicon-prosessor.
 2. Klikk på knappen Download (Last ned).
 3. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Slik laster du ned oppdateringen:

 1. Klikk på knappen Download (Last ned) ovenfor.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen, klikker du på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av filen Update_ZVE10V200.dmg begynner.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).
  Merk: Filstørrelse: 350.2 MB (350 215 442 byte)

Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Camera_Driver_2102a.dmg eller Camera_Driver_2110a.dmg. Ikke koble til kameraet ennå.
  Merk: Hvis du har koblet kameraet til en datamaskin, må du koble det fra før du følger fremgangsmåten nedenfor.
 3. Sony Camera Driver Installer pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk på SonyCameraDriver.pkg-ikonet.
 5. Installasjonsskjermbildet åpnes. Fortsett som anvist.
 6. Du blir bedt om å la systemet starte installasjonen. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
  Merknader:
  • Hvis meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert) vises på operativsystemet (den faktiske meldingen varierer avhengig av operativsystemversjonen. Extension viser her til Sony Camera Driver), trykker du på Open Security Preferences (Åpne sikkerhetsinnstillinger). Skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern) åpnes i macOS.
  • Hvis operativsystemet ikke viser meldingen System Extension Blocked (Systemutvidelse blokkert), går du til Trinn 2: Start oppdateringen.
 7. Åpne fanen General (Generelt) i skjermbildet Security & Privacy (Sikkerhet og personvern), og klikk på nøkkelikonet. Når du blir bedt om å angi passordet, skriver du inn passordet du brukte da du logget på med administratorkontoen. Klikk deretter på knappen Unlock (Lås opp).
 8. Klikk på knappen Allow (Tillat) for å la systemet begynne å laste inn systemprogramvaren fra Sony Imaging Products & Solutions Inc.
 9. Hvis du blir bedt om å starte datamaskinen på nytt etter at du har klikket på Allow (Tillat), starter du datamaskinen på nytt og går deretter tilbake til begynnelsen av oppdateringsprosessen.
 10. Hvis skjermbildet Security and Privacy (Sikkerhet og personvern) ikke blir borte, kan du lukke vinduet.

Trinn 2: Start oppdateringen

 1. Dobbeltklikk på den nedlastede filen Update_ZVE10V200.dmg. Ikke koble til kameraet ennå.
 2. Update_ZVE10V200 pakkes ut.
 3. Dobbeltklikk på ikonet SystemSoftwareUpdater.
 4. Du blir bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen.
 5. Oppdateringen av systemprogramvaren starter.
  Merknader:
  • Det vises en feilmelding hvis systemet ikke er klart til å starte oppdateringen. Gjør handlingene meldingen ber om, og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to restart your computer (Du må starte datamaskinen på nytt) vises, starter du datamaskinen på nytt og dobbeltklikker deretter på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen You need to install Sony Camera Driver (Du må installere Sony Camera Driver) vises, følger du fremgangsmåten som beskrives i Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver. Dobbeltklikk deretter på SystemSoftwareUpdater igjen.
  • Hvis meldingen Check the Security & Privacy setting (Kontroller innstillingene for sikkerhet og personvern) vises, utfører du trinn 7 og 8 av Trinn 1: Slik installerer du Sony Camera Driver. Start deretter datamaskinen på nytt og dobbeltklikk på SystemSoftwareUpdater igjen.
 6. Når du slår på kameraet og kobler det til datamaskinen med USB-kabelen som følger med, ser du meldingen USB Mode (USB-modus) på LCD-skjermen på kameraet.
 7. Klikk på Next (Neste). Det gjeldende versjonsnummeret og det oppdaterte versjonsnummeret finner du nederst til venstre på skjermen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update (Finner ikke kameraet denne oppdateringen er til) på skjermen. Prøv følgende:
  • Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  • Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.
 8. Når du har bekreftet at den gjeldende programvareversjonen er 1.00, klikker du på Next (Neste). Hvis den gjeldende versjonen av systemprogramvaren er Ver.2.00, er ikke oppdateringen nødvendig. Hvis dette er tilfellet, kobler du kameraet fra datamaskinen og klikker på Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken, sett inn batteriet igjen, og slå kameraet på igjen.
  • Oppdatering er nødvendig
   Bilde som viser gjeldende versjon av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
  • Oppdatering er ikke nødvendig
   Bilde som viser den nyeste versjonen av systemprogramvaren på System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering)
 9. Kameraet blir automatisk tilbakestilt.
  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet vises.
 10. Start oppdateringen. Oppdateringen begynner etter en automatisk tilbakestilling, og det vises en fremdriftslinje. Det tar cirka 15 minutter å fullføre oppdateringen.
  VIKTIG: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 11. Når oppdateringen er ferdig, starter kameraet på nytt automatisk.
 12. Når LCD-skjermen vises igjen, klikker du på Finish (Fullfør) og kobler fra USB-kabelen.
  Merk: Etter omstarten kan det i noen tilfeller bli vist en melding om datagjenoppretting. Dette er normalt. Vent til denne advarselen forsvinner.

Merk: Når oppdateringsprosedyren er ferdig, anbefaler vi at du tilbakestiller sikkerhetsretningslinjene til de opprinnelige innstillingene på Mac-maskiner som bruker en Apple silicon-prosessor. Dette trinnet er ikke nødvendig på Mac-maskiner med en Intel-prosessor. Se om nødvendig artikkelen Slik endrer du sikkerhetsretningslinjene på Mac-maskiner med Apple silicon.

Trinn 3: Kontroller enhetens systemprogramvareversjon

 1. Velg Menu (Meny) → Setup5 (Oppsett5) → Version (Versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen vises.
  Bilde som viser den oppdaterte programvareversjonen

Spørsmål og svar

Oppdateringen fullføres ikke

Hvis skjermen forblir svart i mer enn 15 minutter, følger du disse trinnene for å feilsøke problemet:

 1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
 2. Fjern batteriet og nettadapteren fra kameraet, la det stå i et par minutter, og sett deretter batteriet inn på nytt eller koble til nettadapteren.
 3. Start datamaskinen på nytt.
 4. Slå på kameraet og utfør installasjonen på nytt.