Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • HT-A9

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at hjemmekinoanlegget kobles fra Alexa, og deretter ikke kan betjenes fra Alexa-kompatible enheter
 • Løser andre mindre problemer

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Forbedrer tilkoblingsmulighetene for Chromecast built-in
 • Forbedrer den trådløse høyttalertilkoblingens stabilitet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdateringsversjon 1.163 for HT-A9

Filversjon

 • 1.163

Filstørrelse

 • 480 MB (504 011 196 byte)

Utgivelsesdato

 • 13-01-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har et nytt hjemmekinoanlegg. Hvis versjonsnummeret er 1.163 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at inngangen hjemmekinoanlegget er koblet til, er valgt. Hvis hjemmekinoanlegget er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Slå på hjemmekinoanlegget.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser HOME-skjermbildet
 4. På startskjermen velger du Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) med piltastene på fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
 5. Velg System Settings (Systeminnstillinger) → System Information (Systeminformasjon) med piltastene på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
 6. Hvis versjonsnummeret er 001.163 eller høyere på TV-skjermen (den første og andre nullen i programvareversjonsnummeret kan ignoreres), har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • Les instruksjonene nøye, slik at du unngår skade på HT-A9.
 • Ikke slå av HT-A9 eller koble den fra strømmen mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på andre knapper enn dem som nevnes i instruksjonene.
 • Ikke trekk ut strømledningen eller nettverkskabelen (LAN) mens programvaren laster ned og oppdateres. Det kan føre til feil på systemet.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på:

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
 • En Ethernet-kabel for å koble hjemmekinoanlegget til Internett
 • Sørg for at hjemmekinoanlegget er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling
  • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • En datamaskin
 • En USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdater via Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis omtrent 15–30 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett.

Du må ha:

 • En Ethernet-kabel for å koble hjemmekinoanlegget til Internett
 • Sørg for at hjemmekinoanlegget er koblet til:
  • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
  • en kompatibel TV

Klargjør utstyret:

 1. Slå på TV-en, og kontroller at inngangen hjemmekinoanlegget er koblet til, er valgt. (Hvis hjemmekinoanlegget er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang)
 2. Koble hjemmekinoanlegget til Internett med en Ethernet-kabel.
 3. Slå på hjemmekinoanlegget.
 4. Trykk på HOME på fjernkontrollen og vent til du ser startskjermen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. HOME-menyen bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → Network update (Nettverksoppdatering) og trykker deretter på ENTER.
 2. Når meldingen Update to a new software version. Never turn off the power while performing the update. Current version 00x.xxx New version 001.163 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon 00x.xxx Ny versjon 00) vises på TV-skjermen, trykker du på OK og deretter ENTER på fjernkontrollen.
 3. Meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen. Velg OK på fjernkontrollen, og trykk deretter på ENTER.
 4. Hjemmekinoanlegget laster ned fastvaredataene fra Internett.
 5. Etter nedlastingen starter hjemmekinoanlegget på nytt, og oppdateringen av hovedenheten starter. Under oppdateringen av hovedenheten vises oppdateringsfremdriften XX % på frontpanelet.
 6. Når hovedenheten er oppdatert, starter hjemmekinoanlegget automatisk på nytt. Deretter starter om nødvendig oppdateringen av subwooferen og bakhøyttalerne.
 7. Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.163, var fastvareoppdateringen vellykket.
  Merk: Når oppdateringen er fullført, sletter du de gjeldende Alexa-innstillingene i Sony | Music Center og utfører en ny Alexa-registrering for at Alexa skal fungere som det skal.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av hjemmekinoanleggets fastvare ved hjelp av Internett.

 • Meldingen The device is not connected to network. To update, your Home Theater System needs to be connected to the Internet. (Enheten er ikke koblet til et nettverk. Hjemmekinoanlegget må være koblet til Internett for å oppdatere) vises på TV-skjermen. Hvis du ikke kan utføre oppdateringen via Internett, prøver du å oppdatere via minnepinne.
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er koblet mellom hjemmekinoanlegget og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom hjemmekinoanlegget og ruteren brukes.
  3. Kontroller at alle kablene mellom hjemmekinoanlegget og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen igjen.
 • Etter at oppdateringen via Internett har startet, vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen har ikke endret seg.
  Det kan ta lang tid å oppdatere via Internett (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverkstilkoblingen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
 • Når du kjører oppdateringen via Internett, viser TV-en meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatus kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.), og du kan ikke utføre fastvareoppgraderingen.
  1. Kontroller at LAN-kabelen er ordentlig tilkoblet.
  2. Kontroller at du har sjekket om hjemmekinoanlegget har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene. (Hvis du bruker en proxy-server, må du skrive inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker i stedet for navnet på proxyverten i proxytjener-feltet.)
  3. Prøv å oppdatere på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen.
  Slå på hjemmekinoanlegget og prøv å oppdatere på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig.
  Hvis hjemmekinoanlegget er koblet til nettverket trådløst, kobler du det til nettverket med en kabel og prøver å oppdatere på nytt.
  Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet ved hjelp av oppdatering via USB-minne.
 • Meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen.
  Fastvareversjonen som er installert på hjemmekinoanlegget, er den nyeste versjonen.

Oppdater ved hjelp av en USB-minneenhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-minnepinne og overfører den deretter til HT-A9.

Forberedelse til fastvareoppdatering

Før du laster ned fastvaren, må du sjekke at datamaskinen din kjører et av følgende operativsystemer og gjøre klar en USB-minnepinne.

Operativsystemer

 • Windows 11
 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Mac OS X

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Les gjennom og godta vilkårene.
 2. Last ned filen A9HT-1_163.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk på den og klikk på Properties (Egenskaper). Kontroller at størrelsen er 480 MB (504 011 196 byte).
Overfør oppdateringsfilene til USB-lagringsenheten:
 1. Pakk ut den oppdaterte filen fra A9HT-1_163-filen.
  • For Mac OS X-operativsystem:
   1. Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på A9HT-1_163.zip-filen.
   2. En ny fil blir opprettet med navnet F_A9HT1.UPG.
  • For Microsoft Windows 10 eller 8.1-operativsystem:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på A9HT-1_163.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
    Merk: På Windows 8.1 og Windows 10 lagres filen i mappen Downloads (Nedlastinger) per standardinnstillingene for Microsoft Edge. Klikk på Desktop (Skrivebord) på startskjermen for å finne mappen Downloads (Nedlastinger). Deretter finner du den nedlastede filen med Windows Utforsker.
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny fil blir opprettet med navnet F_A9HT1.UPG.
 2. Koble en kompatibel minnepinne til datamaskinen.
 3. Overfør filen F_A9HT1.UPG til USB-lagringsenheten:
  • For Mac OS X-operativsystemer: Dra og slipp filen F_A9HT1.UPG til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows-operativsystem:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på F_A9HT1.UPG-filen.
   2. I menyen klikker du på Send To... (Send til...). Klikk deretter på stasjonen som representerer USB-enheten (eller ekstern disk E:).
   3. Filen F_A9HT1.UPG blir kopiert til USB-enheten.
  Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis mappen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på mappen endres.
 4. Etter at du har kopiert filen F_A9HT1.UPG, fjerner du USB-enheten fra datamaskinen.
Overfør oppdateringen til HT-A9

Klargjør først utstyret, og overfør deretter oppdateringen til HT-A9.

Klargjør utstyret på følgende måte:
 1. Slå på TV-en, og kontroller at den er stilt inn på inngangen som hjemmekinoanlegget er koblet til. (Hvis hjemmekinoanlegget er koblet til HDMI2-porten, velger du HDMI2 som inngang).
 2. Slå på hjemmekinoanlegget.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser HOME-skjermbildet.
 4. Sett inn USB-enheten med F_A9HT1.UPG-filen.
Overfør oppdateringen:
 1. HOME-skjermbildet bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → Advanced Settings (Avanserte innstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → USB update (USB-oppdatering). Trykk deretter på ENTER.
 2. Meldingen Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Current version xxx.xxx New version 001.163 vises på TV-skjermen, velg OK ved hjelp av fjernkontrollen og trykk deretter på ENTER.
 3. Når meldingen Update Caution (Forsiktighet ved oppdatering) vises på TV-skjermen, velger du OK ved hjelp av fjernkontrollen og trykker deretter på ENTER.
 4. Hjemmekinoanlegget laster ned fastvaredataene fra USB-minnepinnen.
 5. Etter nedlastingen starter hjemmekinoanlegget på nytt, og oppdateringen av hovedenheten starter. Under oppdateringen av hovedenheten vises oppdateringsfremdriften XX % på frontpanelet.
 6. Når hovedenheten er oppdatert, starter hjemmekinoanlegget automatisk på nytt. Deretter starter om nødvendig oppdateringen av subwooferen og bakhøyttalerne.
 7. Oppdateringen er fullført når meldingen om fullført oppdatering vises på TV-en.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1.163, var fastvareoppdateringen vellykket.
  Merk: Når oppdateringen er fullført, sletter du de gjeldende Alexa-innstillingene i Sony | Music Center og utfører en ny Alexa-registrering for at Alexa skal fungere som det skal.

Feilsøking

Dette må du gjøre hvis det oppstår problemer under fastvareoppdatering av hjemmekinoanlegget med en datamaskin og et USB-minne.

 • Meldingene UPDT og ERROR vises vekselvis på frontpanelet.
  1. Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen til hjemmekinoanlegget.
  3. Utfør prosedyren for å oppdatere via en minnepinne på nytt.
 • Strømmen gikk under oppdateringen
  Slå på hjemmekinoanlegget, og følg Oppdater via USB-minne-prosedyren på nytt.
 • Oppdateringsfilen A9HT-1_163.zip jeg lastet ned fra oppdateringsnettstedet, kan ikke pakkes ut.
  Ble nedlastingen fullført uten problemer? Prøv å slette filen og laste den ned på nytt.
 • Oppdateringen har vart i over 60 minutter og er ennå ikke ferdig
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter
  2. Slå på hjemmekinoanlegget
  3. Utfør oppdateringen på nytt