Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • XAV-AX1005DB

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer CPU-brukseffektiviteten for jevnere drift

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at CarPlay ikke fungerer eller vises når det kommer et varsel, for eksempel navigasjonsveiledning eller en pipelyd, under et telefonanrop
 • Løser et problem med at en FLAC-fil spilles av med en hakkete lyd når lyddataene er i den første delen av filen
 • Løser et problem med at High Charge-modusen ikke fungerer når enheten er koblet til en Android-enhet

Filinformasjon

ZIP-filnavn

 • XAV-AX1005DB_v125.zip

Filversjon

 • 1.25

Filstørrelse

 • 7.96 MB (8 351 886 byte)

Utgivelsesdato

 • 26-01-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Følg disse trinnene for å kontrollere den installerte fastvareversjonen på enheten:

Merk: Hvis versjonen vises som 1.25, trenger du ikke å oppdatere fastvaren.

 1. Slå hovedenheten .
 2. Home-skjermbildet velger du Settings (Innstillinger).
 3. Velg General (Generelt).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon). Gjeldende fastvareversjon vises.

Last ned og installer

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Koble en USB-lagringsenhet med minst 10 MB tilgjengelig plass til datamaskinen, og bruk en USB-lagringsenhet på maksimalt 32 GB (FAT16 eller FAT32).
  Merknader:
  • USB-lagringsenheter med exFAT-formatet støttes ikke
  • USB-lagringsenheter med en kapasitet på mer enn 32 GB støttes ikke
 2. Sørg for at datamaskinen er koblet til Internett.
 3. Last ned oppdateringsfilen til datamaskinen.
 4. Pakk ut den nedlastede ZIP-filen. Det er tre filer (LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6).
 5. Kopier de tre filene til rotkatalogen på USB-lagringsenheten som er koblet til datamaskinen.
 6. Koble USB-lagringsenheten fra datamaskinen.

Viktig merknad

 • Parker bilen på et sikkert sted, og start motoren slik at du unngår spenningsfall i strømtilførselen til enheten.
 • Ikke slå av enheten under oppdateringen.
 • Ikke koble fra USB-lagringsenheten under oppdateringen.
 • Still inn datoen og klokkeslettet etter oppdateringen.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Koble USB-lagringsenheten til USB-porten på hovedenheten.
 2. Home-skjermbildet velger du Settings (Innstillinger). Hvis du ikke finner Settings-ikonet (Innstillinger), sveiper du opp fra bunnen av Home-skjermbildet og deretter fra høyre til venstre.
 3. Velg General (Generelt).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon).
 5. Velg Update (Oppdater).
  • Kontroller filstrukturen på USB-lagringsenheten hvis du ikke kan trykke på Update-knappen (Oppdater). Den oppdaterte filen er kanskje ikke lagret på riktig sted i USB-lagringsenheten, eller så støttes ikke filtypen.
  • Hvis meldingen Please visit the support site and connect the USB device (with Update firmware) to USB port (Gå til nettstedet for kundestøtte og koble USB-enheten (med oppdateringsfastvaren) til USB-porten) vises på enheten, bør du kontrollere filene på USB-lagringsenheten. USB-lagringsenheten inneholder kanskje ikke riktig oppdateringsfil.
  • Last ned den nyeste oppdateringsfilen hvis versjonen som vises, ikke er 1.25. Det kan hende at du ikke bruker riktig oppdateringsfil.
 6. Velg Update (Oppdater) på nytt. Enheten begynner deretter oppdateringen.
  Merk: Det tar cirka 5 minutter å fullføre oppdateringen.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført

 1. Slå hovedenheten .
 2. Home-skjermbildet velger du Settings (Innstillinger).
 3. Velg General (Generelt).
 4. Velg Firmware Version (Fastvareversjon). Da vises gjeldende fastvareversjon.
  Merk: Når 1.25 vises, er fastvareoppdateringen fullført.

Hvis du ikke kan oppdatere fastvaren, kan du prøve på nytt med en annen USB-lagringsenhet.

Spørsmål og svar

Feilsøking

Update-knappen (Oppdater) er nedtonet: Kontroller at filene LSO1250.FIR, LMD1250.U88, and LDS1250.up6 er lagret riktig i rotkatalogen til USB-lagringsenheten.

Meldingen This data is not compatible (Disse dataene er ikke kompatible) vises: USB-lagringsenheten kan være defekt, eller det kan hende at den ikke inneholder riktige oppdateringsfiler. Slett de eksisterende filene på USB-lagringsenheten, eller bruk en annen USB-lagringsenhet, og gjenta deretter hele nedlastings- og oppdateringsprosessen fra begynnelsen av.