Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • STR-DN1080

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Løser et problem med at Dolby Atmos-lyd kan spilles av med støy
 • Løser et problem med at Dolby Atmos-lyd via ARC kanskje ikke spilles av
 • Forbedrer nettverkstilkobling

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdateringsversjon M41.R.0518 for STR-DN1080

ZIP-filnavn

 • UPDATE_M41R0518.zip

Filversjon

 • Versjon M41.R.0518

Filstørrelse

 • 230 MB (241 578 745 byte)

Utgivelsesdato

 • 17-02-2022

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Det er mulig at fastvaren din allerede er oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottaker. Hvis versjonsnummeret er M41.R.0518 eller høyere, trenger du ikke å oppdatere.

Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis AV-mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Trykk på HOME på fjernkontrollen, og vent til du ser HOME-skjermbildet.
 4. Bruk pilknappene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger) → System Information (Systeminformasjon), og trykk deretter på ENTER.
 5. Hvis versjonsnummeret er M41.R.0518 eller høyere på TV-skjermen, har du allerede den nyeste fastvaren.

Det finnes to enkle måter å oppdatere fastvaren på AV-mottakeren

MetodeDu må ha:Hvorfor bruke denne metoden?
Internett/nettverk
(ANBEFALT)
 • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • en kompatibel TV
Vi anbefaler denne metoden som den enkleste og raskeste måten å oppdatere fastvaren på.
USB-lagringsenhet
 • en datamaskin
 • en USB-lagringsenhet
Oppdater fastvaren på denne måten hvis du ikke kan koble til Internett.

Last ned og installer

Oppdater AV-mottakeren din over Internett

Vi anbefaler denne metoden som den enkleste måten å oppdatere fastvaren på. Den tar vanligvis 15 til 60 minutter. Klargjør først utstyret, og last deretter ned oppdateringen via Internett til AV-mottakeren.

Du må ha:

 • en aktiv Internett-tilkobling (bruk en Ethernet-kabel eller trådløs ruter)
 • en kompatibel TV

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, ellers kan AV-mottakeren skades.
 • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.

Klargjør utstyret

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis mottakeren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
 2. Koble AV-mottakeren til Internett-kilden ved hjelp av en Ethernet-kabel eller trådløs tilkobling via en ruter.
 3. Slå på AV-mottakeren.

Last ned oppdateringen

 1. HOME-menyen bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → Update via Internet (Oppdater via Internett). Trykk deretter på Enter.
 2. Hvis meldingen A new software version has been found on the network. Do you want to update the software? (En ny programvareversjon er funnet på nettverket. Vil du oppdatere programvaren?) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
 3. Hvis meldingen Update to a new software version. Never turn off power while performing update. Current version M41.R.XXXX New version M41.R.0518 (Oppdater til en ny programvareversjon. Ikke slå av strømmen under oppdateringen. Gjeldende versjon M41.R.XXXX Ny versjon) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge Start. Trykk deretter på ENTER.
 4. Oppdateringen starter.
 5. Det tar ca. fem minutter å starte oppdateringen etter at programvaren har blitt lastet ned. Når meldingen When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING i mottakerens tegnrute. Oppdateringen tar opptil 60 minutter. Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE i mottakerens tegnrute, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke dra ut strømledningen under oppdateringen.) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
 6. Under oppdateringen vises meldingen UPDATING i tegnruten.
 7. Fastvareoppgraderingen fullføres når COMPLETE vises i tegnruten.
  Merk: Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 8. AV-mottakeren startes automatisk på nytt når oppgraderingen fullføres.
 9. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M41.R.0518, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis du får problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren når du bruker Internett:
 • Hvis meldingen Update failed. Connect the USB memory containing the update files or connect to the network to retry. If the update fails again, please contact the customer service center (Oppdateringen mislyktes. Koble til USB-enheten med oppdateringsfilene eller koble til nettverket for å prøve på nytt. Hvis oppdateringen mislykkes igjen, må du kontakte kundeservice) vises på TV-skjermen:
  1. Kontroller at ruteren og alle enheter som er koblet mellom AV-mottakeren og ruteren, er slått på.
  2. Kontroller at den riktige kabeltypen (rett eller RJ-45) mellom AV-mottakeren og ruteren brukes.
  3. Kontroller at alle kablene mellom AV-mottakeren og ruteren er riktig tilkoblet.
  4. Prøv oppdateringen igjen.
  Merk: Hvis du ikke kan utføre programvareoppdateringen, kan du prøve å oppdatere via USB-minne.
 • Hvis du etter å ha startet oppdateringen via Internett, ser meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx% vises på TV-skjermen), men fremdriftsindikatoren på skjermen ikke har endret seg, kan oppdateringen via Internett ta lang tid (opptil 60 minutter). Dette avhenger av nettverksforbindelsen. Derfor vises meldingen Download capacity: xxxxxxKB/xxxxxKB and xx% is display in TV screen (Nedlastingskapasitet: xxxxxxKB/xxxxxKB og xx % vises på TV-skjermen), og fremdriftsindikatoren på skjermen endres ikke på en god stund.
 • Hvis du kjører oppdateringen via Internett og TV-en viser meldingen Connection status cannot be confirmed. Cannot communicate with the server. Please try again later. (Tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes. Kan ikke kommunisere med serveren. Prøv igjen senere.) og du ikke kan utføre fastvareoppgraderingen:
  1. Kontroller at LAN-kabelen er koblet til.
  2. Kontroller om AV-mottakeren har sin egen IP-adresse i nettverksinnstillingene (hvis du bruker en proxy-server, skriver du inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker, i stedet for proxy-vertsnavnet, i feltet Proxy-server).
  3. Prøv å oppdatere på nytt.
 • Hvis strømmen gikk mens oppdateringen pågikk, slår du på AV-mottakeren og prøver å oppdatere på nytt.
 • Hvis oppdateringen har vart i over 90 minutter og ennå ikke er ferdig og AV-mottakeren er koblet til et trådløst nettverk, kan du koble til et nettverk med en kabel i stedet og prøve å oppdatere på nytt. Hvis problemet vedvarer, kan det hende nettverkshastigheten er lav. Hvis det er tilfelle, kan du prøve å oppdatere systemet via USB-minne.
 • Hvis meldingen This device is not connected to network. Perform network diagnostics in the connection server setting (Denne enheten er ikke koblet til et nettverk. Utfør nettverksdiagnostikk i tilkoblingsserverinnstillingene) vises på TV-skjermen, kontrollerer du om LAN-kabelen er koblet til AV-mottakeren.
 • Hvis meldingen Already Updated (Allerede oppdatert) vises på TV-skjermen, er fastvareversjonen som er installert på AV-mottakeren, den nyeste versjonen.

Oppdater ved hjelp av en USB-enhet og datamaskinen din

Vi anbefaler at du oppdaterer via Internett hvis du kan. Hvis ikke kan du i stedet bruke denne metoden. Du laster ned oppdateringen til datamaskinen, overfører den til en USB-enhet, og overfører den deretter til AV-mottakeren.

Følgende operativsystemer anbefales:

 • Windows 8.1, 10, 11
 • macOS 10.12 – 10.15, 11
 • Mac OS X

Slik oppdaterer du problemfritt

Oppdatering er vanligvis en veldig enkel prosess. Slik sørger du for at oppdateringen blir riktig første gang:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende AV-mottakeren blir skadet.
 • Ikke slå av AV-mottakeren, eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av dem som nevnes i instruksjonene.

Last ned oppdateringen til datamaskinen

 1. Les gjennom og godta vilkårene.
 2. Last ned filen UPDATE_M41R0518.zip til datamaskinen, og noter deg hvilken mappe du laster den ned til.
 3. Finn filen på datamaskinen, høyreklikk og klikk på Egenskaper. Kontroller at størrelsen er 230 MB (241 578 745 byte).

Lagre på USB-enheten

 1. Pakk ut filen til datamaskinen:
  • For Mac: Gå til plasseringen filen ble lastet ned til, og dobbeltklikk på UPDATE_M41R0518.zip-filen. Den utpakkede mappen får navnet UPDATE
  • For Windows:
   1. Gå til mappen filen ble lastet ned til, og høyreklikk på UPDATE_M41R0518.zip-filen. Klikk deretter på Extract All (Pakk ut alle).
   2. I vinduet Extract Compressed (Zipped) Folders (Pakk ut komprimerte mapper) klikker du på Extract (Pakk ut).
   3. En ny mappe blir opprettet med navnet UPDATE.
 2. Kontroller at følgende fire filer finnes i UPDATE-mappen: MSB41-FW.BIN, MSB41-FW.ID, MSB41-FW_MB.BIN and MSB41-FW_MB.ID.
 3. Koble en kompatibel USB-lagringsenhet til datamaskinen.
  • For Mac: Dra og slipp UPDATE-mappen til rotmappen på USB-enheten.
  • For Windows:
   1. Gå til katalogen der mappen ble opprettet, og høyreklikk på UPDATE-mappen.
   2. Klikk på Send to... (Send til ...) på menyen som vises.
   3. Klikk på stasjonen som representerer USB-enheten (eller ekstern disk E:).
   4. Oppdateringsmappen blir kopiert til USB-enheten.

Merk: Oppdateringen blir ikke utført hvis filen ikke kopieres til rotkatalogen på USB-enheten, eller hvis navnet på filen endres.

Overfør oppdateringen til AV-mottakeren

 1. Klargjør utstyret på følgende måte:
  1. Slå på TV-apparatet og kontroller at det er stilt inn på inngangen som AV-mottakeren er koblet til. Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, velger du HDMI2 som inngang.
  2. Slå på AV-mottakeren.
  3. Kontroller at ingen andre USB-enheter er koblet til AV-mottakeren. Hvis så skulle være tilfelle, kobler du dem fra AV-mottakeren.
 2. Overfør oppdateringen:
  1. Sett inn USB-lagringsenheten som inneholder oppdateringsfilen i USB-porten foran på AV-mottakeren.
  2. HOME-menyen bruker du piltastene på fjernkontrollen til å velge Setup (Oppsett) → System Settings (Systeminnstillinger) → Software Update (Programvareoppdatering) → Update via USB Memory (Oppdater via USB-minne). Trykk deretter på ENTER.
  3. Hvis meldingen Update files found in the USB memory. Do you want to update software? Current version M35.R.XXXX New version M41.R.0518. Do not turn off the power or remove the USB memory during the update. (Oppdateringsfiler er funnet på USB-enheten. Vil du oppdatere programvaren? Gjeldende versjon M35.R.XXXX Ny versjon. Ikke slå av strømmen eller fjern USB-enheten under oppdateringen.) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
  4. Hvis meldingen When update starts, UPDATING will be displayed on the display window of the receiver. Update takes up to 60 minutes. When update is finished, COMPLETE will be displayed on the displays window of the receiver, and the receiver will restart automatically. Do not disconnect the power cord during the update process (Når oppdateringen starter, vises meldingen UPDATING i mottakerens tegnrute. Oppdateringen tar opptil 60 minutter. Når oppdateringen er fullført, vises COMPLETE i mottakerens tegnrute, og mottakeren starter automatisk på nytt. Ikke dra ut strømledningen under oppdateringen.) vises på TV-skjermen, bruker du fjernkontrollen til å velge OK. Trykk deretter på ENTER.
  5. Oppdateringen starter.
  6. Under oppdateringen ser du en UPDATING-melding i tegnruten.
  7. Fastvareoppgraderingen fullføres når COMPLETE vises i tegnruten.
   Merk: Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens den oppdateres.
  8. Spilleren slår seg automatisk av når oppdateringen er fullført. Ikke bruk eller slå av spilleren før oppdateringen er fullført.
  9. Ta USB-enheten ut av AV-mottakeren, og aktiver programmet.
  10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M41.R.0518, var fastvareoppdateringen vellykket.

Feilsøking

Hva du må gjøre hvis det oppstår problemer under oppdatering av fastvaren for AV-mottakeren ved hjelp av datamaskinen og en disk:
 • Hvis UPDATE og ERROR vises vekselvis i tegnruten på mottakeren:
  1. Slå av systemet, og trekk ut strømledningen.
  2. Slå på strømmen for AV-mottakeren.
  3. Prøv å oppdatere via USB-minne.
 • Hvis strømmen gikk mens oppdateringen pågikk, slår du på AV-mottakeren og følger fremgangsmåten for å oppdatere via USB-minne igjen.
 • Hvis oppdateringsfilen UPDATE_M41R0518.zip du lastet ned fra nettstedet, ikke kan pakkes ut, sletter du filen og laster den ned på nytt.
 • Hvis oppdateringen har vart i over 90 minutter og ennå ikke er ferdig:
  1. Trekk ut strømledningen, og sett i kontakten igjen etter et par minutter.
  2. Slå på AV-mottakeren.
  3. Prøv oppdateringen igjen.