Før du installerer oppdateringen, må du være oppmerksom på følgende:

 • Forholdsregler ved oppdatering fra Ver. 2.00 og Ver. 2.01
  En oppdatering til versjon 2.02 sletter LUT (Look-Up Table)-innstillingene på kameraet. Registrer LUT-innstillingene på nytt når oppdateringen er fullført.

 • Forholdsregler ved oppdatering fra Ver. 1.01 eller eldre

  • Etter å ha oppdatert til Ver. 2.00 eller nyere, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.
   Merk: Siden denne oppdateringen legger til funksjoner og gjør store spesifikasjonsendringer, initialiseres kamerainnstillingene som en del av oppdateringsprosessen. Det anbefales at du noterer deg alle kamerainnstillingene før du fortsetter. Selv om du har lagret innstillingene ved hjelp av de ulike lagringsfunksjonene som er tilgjengelige (for eksempel Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.) og Save/Load FTP Settings (Lagre / last inn FTP-innstillinger)), kan ikke innstillingene før Ver. 1.01 leses av kameraet etter en oppgradering til Ver. 2.00 eller nyere.
  • Etter at loggopptaksmodusen ble lagt til, ble bildeprofilene gjennomgått, og gammainnstillingen S-Log2 er ikke lenger inkludert. Etter oppdateringen må du bruke gammainnstillingen S-Log3.
  • Du kan koble til Imaging Edge Mobile-programmet på en enklere måte. Når du har paret programmet med kameraet, kan du overføre og ta bilder eksternt ved å bruke programmet. Se Pare kameraet med en smarttelefon (smarttelefonregist.) i hjelpeveiledningen for å få mer informasjon. I tillegg til dette vil NFC One touch-tilkoblingsfunksjonen som brukes opp til Ver. 1.01 på kameraet, ikke lenger være tilgjengelig.
   Merk: Du må også oppdatere Imaging Edge Mobile-programmet til Ver. 7.7 eller nyere og registrere et kamera som et nytt kamera etter oppdateringen.

Når du har kontrollert punktene ovenfor, fortsetter du med oppdateringen fra knappen nedenfor.

Windows

Mac