Før du installerer oppdateringen, må du være oppmerksom på følgende:

 • Forholdsregler ved oppdatering fra Ver. 1.01 eller eldre
  • Etter å ha oppdatert til Ver. 2.00 eller nyere, tilbakestilles kamerainnstillingene til standardverdiene.
   Merk: Siden denne oppdateringen legger til funksjoner og gjør store spesifikasjonsendringer, initialiseres kamerainnstillingene som en del av oppdateringsprosessen. Det anbefales at du noterer deg alle kamerainnstillingene før du fortsetter. Selv om du har lagret innstillingene ved hjelp av de ulike lagringsfunksjonene som er tilgjengelige (for eksempel Save/Load Settings (Lagre / last inn inns.) og Save/Load FTP Settings (Lagre / last inn FTP-innstillinger)), kan ikke innstillingene før Ver. 1.01 leses av kameraet etter en oppgradering til Ver. 2.00 eller nyere.
  • Etter at loggopptaksmodusen ble lagt til, ble bildeprofilene gjennomgått, og gammainnstillingen S-Log2 er ikke lenger inkludert. Etter oppdateringen må du bruke gammainnstillingen S-Log3.
  • Du kan koble til Mobile -programmet på en enklere måte. Når du har paret programmet med kameraet, kan du overføre og ta bilder eksternt ved å bruke programmet. Se Pare kameraet med en smarttelefon (smarttelefonregist.) i hjelpeveiledningen for å få mer informasjon. I tillegg til dette vil NFC One touch-tilkoblingsfunksjonen som brukes opp til Ver. 1.01 på kameraet, ikke lenger være tilgjengelig.
 • Til kunder som har brukt Imaging Edge Mobile-appen:
  • Oppdaterte kameraer kommer ikke lenger til å kunne kobles til Imaging Edge Mobile-appen. Når du har oppdatert kameraet, installerer du Creators' App.
  • Kontroller at Imaging Edge Mobile-appen er den nyeste versjonen (versjon 7.7.2 eller nyere) for å pare kameraet med Creators' App. Hvis Imaging Edge Mobile-appen ikke er den nyeste versjonen, må du oppdatere den før du parer kameraet med Creators' App.
  • Hvis du bruker en iPhone eller iPad, slår du den av etter at du har oppdatert kameraet og slår den på igjen (omstart). Deretter parer du kameraet med Creators' App. Hvis du vil ha instruksjoner om hvordan du installerer og kobler til Creators' App, kan du se artikkelen Migrere fra Imaging Edge Mobile-appen til Creators' App.

Når du har kontrollert punktene ovenfor, fortsetter du med oppdateringen fra knappen nedenfor.

Windows

Mac