Påvirket modell

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:

 • WF-1000XM4

Nødvendige nedlastinger

Les dette avsnittet før du laster ned filen.

Hvis du vil installere denne oppdateringen, må du først laste ned og installere Sony | Headphones Connect-appen. Gå til Sony | Headphones Connect-nettsiden for å få mer informasjon.

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Gjør at du kan koble to enheter til hodetelefonene samtidig

Tidligere fordeler og forbedringer

Se tidligere fordeler og forbedringer

Systemkrav

 • En Android-enhet (versjon 5.0 eller nyere) eller en iOS-enhet (iOS 11.0 eller nyere)
 • En aktiv Internett-tilkobling
 • Den nyeste versjonen av Sony | Headphones Connect-appen (v9.2.8 eller nyere) må være installert
 • Hodetelefonene må være koblet til en Android- eller iOS-enhet

Filinformasjon

Filnavn

 • Fastvareoppdatering 2.0.0 for WF-1000XM4

Filversjon

 • Versjon 2.0.0

Filstørrelse

 • 3 640 KB (3 728 304 byte)

Utgivelsesdato

 • 28-02-2023

Klargjøring

Kontroller fastvareversjonen

Hvis fastvaren er versjon 2.0.0, trenger du ikke å utføre oppdateringen. Hvis du er usikker på hvilken fastvareversjon du har, gjør du følgende:

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene dine til Sony | Headphones Connect-appen.
 3. Trykk på de tre prikkene (Menu-knapp (Meny)) i hjørnet øverst til høyre.
 4. Velg enhetens Version (Versjon) som vises i Menu (Meny). Dette vises bare når enheten er koblet til Sony | Headphones Connect-appen.
 5. Bekreft fastvareversjonen.

Viktig merknad

 • IKKE slå av hodetelefonene eller trykk på (av/på-knappen).
 • Ikke utfør oppdateringen på steder der Wi-Fi-signalet er ustabilt, for eksempel på et tog, på steder der Wi-Fi-signaler blir overbelastet, eller i nærheten av en mikrobølgeovn, en trådløs telefon eller andre enheter som bruker radiobølger på 2,4 GHz.
 • Kontroller at begge enhetene (Android- eller iOS-enheten og hodetelefonene) er helt oppladet.
 • I Sony | Headphones Connect-appen setter du funksjonen Automatic Power Off (Automatisk avslåing) (avslåingsfunksjon når enheten ikke er utstyrt) til Do not turn off (Ikke slå av).
  Merk: Du kan gjenopprette denne innstillingen når oppdateringen er fullført.
 • Koble alle Bluetooth-enheter, som bærbare enheter eller smartklokker, fra Android-/iOS-enheten din før du begynner oppdateringen.

Før du oppgraderer

 • Når fastvaren har blitt oppdatert, kan den ikke tilbakestilles til en tidligere versjon.
 • Det tar cirka 35 minutter å fullføre oppdateringen på Android-enheter.
 • Det tar cirka 60 minutter å fullføre oppdateringen på iOS-enheter.
 • Det kan ta lengre tid å fullføre den avhengig av radiobølgeforholdene og Android- eller iOS-enheten din.
 • Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:
  Merk: Hvis innstillingen Automatic download of software (Automatisk programvarenedlasting) er aktivert (standard fabrikkinnstilling) i Sony | Headphones Connect-appen, blir oppdateringsprogramvaren automatisk lastet ned og overført.
  • Last ned data fra serveren til Android- eller iOS-enheten.
  • Overfør data fra Android- eller iOS-enheten til hodetelefonene.
   Merk: Hodetelefonene kan fortsette å spille av musikk selv når du laster ned oppdateringer og overfører data. Google Assistant- og Amazon Alexa-funksjonene er imidlertid ikke tilgjengelige under nedlasting og overføring. Hvis oppdateringen mislykkes, stopper du avspillingen av musikken og prøver å oppdatere på nytt.
  • Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Last ned og installer

Følg prosedyren nedenfor for å oppdatere disse hodetelefonene:

 1. Last ned data fra serveren til Android- eller iOS-enheten.
 2. Overfør data fra Android- eller iOS-enheten til hodetelefonene.
 3. Utfør oppdateringen med hodetelefonene.

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Start Sony | Headphones Connect-appen.
 2. Koble hodetelefonene dine til Sony | Headphones Connect-appen.
  • Hvis du aldri har koblet til Sony | Headphones Connect-appen før, følger du instruksjonene på skjermen for å koble til hodetelefonene.
  • Hvis du har koblet til Sony | Headphones Connect-appen tidligere, velger du hodetelefonene dine.
 3. Nedlastingen og overføringen starter, og når dette er fullført, vises neste skjermbilde automatisk.

  Merk: Når innstillingen Automatic download of software (Automatisk programvarenedlasting) er aktivert (standard fabrikkinnstilling) i Sony | Headphones Connect-appen, blir programvaren automatisk lastet ned og overført. Hvis du har deaktivert Automatic download of software (Automatisk programvarenedlasting) i Sony | Headphones Connect-appen, blir ikke programvaren automatisk lastet ned og overført, og du må følge fremgangsmåten nedenfor:
  1. Kontroller at både R- og L-sidene på hodetelefonene er koblet til.
  2. Følgende skjermbilde vises når tilkoblingen har blitt opprettet. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, vises meldingen The latest headphones software is available (Den nyeste programvaren for hodetelefonene er tilgjengelig), og du kan trykke på More info (Mer informasjon).
   Skjermbilde av Headphones Connect-app: Hvis det finnes en oppdatering, vises en melding som ber deg om å oppdatere fastvaren, og knappen [MORE INFO] (MER INFORMASJON) vises nederst på skjermen.
  3. Gå til skjermbildet Update Software (Oppdater programvare). Kontroller at Version 2.0.0 vises, og trykk deretter på START (Android) eller Start (iOS).
 4. Update the headphones software (Oppdater hodetelefonenes programvare) vises, og du kan trykke på More info (Mer informasjon).
 5. Gå til skjermbildet Update Software (Oppdater programvare). Kontroller at Version 2.0.0 vises, og trykk deretter på START (Android) eller Start (iOS).
 6. Oppdateringsprosessen starter og tar et par minutter å fullføre.

  Merk: Under oppdateringen slår hodetelefonene seg av automatisk, men vent til de slår seg på automatisk og kobler seg til igjen via Bluetooth før oppdateringen er fullført.
 7. Når programvareoppdateringen er fullført, trykker du på OK.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen var vellykket

Kontroller at den nye versjonen ble riktig installert etter oppdateringen ved å følge trinnene i avsnittet Kontroller fastvareversjonen. Hvis fastvareversjonen som vises, er 2.0.0, var oppgraderingen vellykket.

Spørsmål og svar

Det vises en oppdateringsfeilmelding.

 1. Trykk på OK.
 2. Start hodetelefonene på nytt (sett dem i etuiet og ta dem ut igjen).
 3. Start deretter Sony | Headphones Connect-appen på nytt, og utfør oppdateringen igjen.

Selv om oppdateringen mislyktes i prosessen, kan du sjekke fastvareversjonen. Hvis versjonen som vises, er 2.0.0, var fastvareoppdateringen vellykket. Hvis ikke kan du prøve å oppdatere fastvaren på nytt. Du kan sjekke versjonen i Sony | Headphones Connect-appens innstillinger. Gå til Kontroller fastvareversjonen på denne siden for å finne ut hvordan du kontrollerer versjonen.