Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av din Blu-ray-spiller.

 • Utgivelsesdato: 23/12/2014
 • Navn: Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg fastvare til versjon M13.R.0510
 • Gjeldende modeller: BDV-N590/BDV-N790W/BDV-NF720/BDV-N890W/BDV-NF620/BDV-N990W
 • Fordeler og forbedringer:
  • Forbedrer krypteringsikkerheten
 • Begrensninger: kun for bruk med Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg som er solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har et nytt Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegg. Hvis versjonsnummeret er M13.R.0510 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget. Kontroller at inngangen som Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget er koblet til, er valgt. Hvis spilleren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet
 2. Trykk flere ganger på "FUNCTION" (Funksjon), helt til funksjonen "BD/DVD" vises på skjermpanelet
 3. Hvis spilleren starter avspillingen av en plate, må du trykke STOP (stopp) og vente til du ser menyen til XrossMediaBar™ (XBM™)
 4. På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett) > System Settings (systeminnstillinger), og deretter velge ENTER ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen
 5. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER
 6. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette: "Software Version M07.R.0438 " - Hvis versjonsnummeret er M13.R.0510 eller høyere, har du allerede den nyeste fastvareversjonen

Installer

Det er 2 enkle måter å oppdatere fastvaren på Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget:

 1. Sony hjemmestereo og -video Nedlastinger av programvare  

  Vi anbefaler denne metoden som den enkleste oppdateringsmetoden. Det tar normalt mellom 15-30 minutter. Først må du sette opp utstyret før du laster ned oppdateringen via internett til Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget.

  Det du trenger:

  • en Ethernet-kabel for å koble Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget til internett
  • en aktiv internettforbindelse
  • et kompatibel TV-apparat

  Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

  Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

  • Les instruksjonene nøye eller så kan det hende at du kan skade Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget.
  • Ikke så av Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget eller koble det fra strømnettet mens det oppdateres.
  • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

  Sett opp utstyret:

  • Slå på TV-apparatet og kontroller at kilden er satt til inngangen som Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget er tilkoblet. (Hvis spilleren er koblet til HDMI2-kontakten, må du velge HDMI 2 som kilde).
  • Koble LAN-kontakten (Nettverk) på Blu-ray Disc/DVD hjemmekinoanlegget til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
  • Slå på Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget - hvis det ligger en plate i spilleren, må du ta den ut.
  • Trykk flere ganger på "FUNCTION" (FUNKSJON) til funksjonen "BD/DVD" vises på spillerens frontpanel.- Du kan kun foreta oppgraderingen når funksjonen "BD/DVD" er valgt
  • På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> System Settings (systeminnstillinger) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER.
  • Velg "Quick Start Mode" (hurtigstartmodus) med fjernkontrollen - forsikre deg at "Quick Start Mode" (hurtigstartmodus) står på "Off" (av), ellers er det ikke sikkert at fastvareoppgraderingen lykkes.

  Hent ned oppdateringen:

  • På XrossMediaBar TM må du velge Setup (oppsett)> Network Update (nettverksoppdatering) ved hjelp av piltastene på fjernkontrollen, og deretter velge ENTER.
  • Meldingen Perform version update? (utfør versjonsoppdatering) vises på TV-apparatet.
  • Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
  • Oppdateringen starter.
  • Under oppdateringen vises meldingen UPDATING (oppdaterer) på spillerens frontpanel.
  • Når meldingen COMPLETE (fullført) vises på spillerens frontpanel, er oppdateringen fullført. Spilleren slås av automatisk.- Ikke bruk eller slå av systemet før oppdateringen er ferdig.
  • Slå på systemet igjen.
  • Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er M13.R.0510, er fastvareoppdateringen vellykket.

  Feilsøking

  Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av Blu-ray Disc / DVD hjemmekinoanlegget når du bruker internett.

  • "UPDATE" and "ERROR" are displayed alternately on the front panel display, and "Update failed" is displayed on the TV screen.

   Please check the following:
   1. Check that the router and all devices connected between the TV and the router are switched on.
   2. Verify that you are using the correct type of cable (straight or crossover) between the TV and the router.
   3. Check that all the cables between the TV and the router are correctly connected.
   4. Try the update again.Still not working? Please contact Sony Customer Support

   Using the remote control select "Retry"on the display and press Enter.
   If you cannot perform the network update, try the Disc Update procedure.

  • After the network update process has started, "1/9" is displayed in the lower right but the progress bar on the display has not changed.
   Depending on your network connection, the network upgrade process can take a long time ( up to 60 minutes). That is why "1/9" is displayed in the lower right and the progress bar on the display will not change for a long time.

  • The message "Connection status cannot be confirmed" shows on the TV.
   The problem might be with the network connection.
   1. Check the LAN cable is connected.
   2. In the network settings, check you have confirmed whether or not your Blu-ray Disc / DVD Home theatre system has its own IP address. (If you use a proxy server, type the IP address of the proxy you use - instead of the proxy host name - into the Proxy Server field.)
   3. Try the update again.

  • The power went off while the update was in progress.
   Turn the Blu-ray Disc/DVD Home Theatre System on and try the update again.

  • The update has been going for over 60 minutes and hasn't finished.
   If your system is connected via wireless to the network, please try to connect with a cable to the network and an try the procedure again.
   If the problem continues, the network transmission speed may be low. In that case please try to update your system following the disc procedure.

Filinformasjon

Filnavn

 • UPDATA_M13R0510.ZIP