Artikkel-ID : 00192318 / Sist endret : 12.07.2018Skriv ut

Hvordan kan jeg søke etter stasjoner på Android-TV-en min fra Sony (veiledning for antenne og flere satellitter)?

  Dette er en trinnvis fremgangsmåte for hvordan du utfører et grunnleggende stasjonssøk med antenne (LNB) for opptil fire satellitter.

  VIKTIG: Før du begynner stasjonssøket, trenger du grunnleggende informasjon om satellittsystemet (for eksempel hvilken satellitt du mottar signaler fra, eller hvordan signalet distribueres fra satellittantennen til TV-en). Denne informasjonen kan hentes ved å kontakte kringkastings- og satellittantenneleverandøren.

  Den følgende prosedyren gjelder for alle Android-TV-er fra Sony. Avhengig av TV-modellen kan det imidlertid være små forskjeller på layouten på fjernkontrollen og i menygrensesnittet.

  Hvis du trenger mer veiledning, kan du finne mer informasjon i TV-ens innebygde hjelpeveiledning eller på kundestøttesiden for TV-modellen.

  Veiledning for fjernkontroll Veiledning for fjernkontroll
  Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere i TV-menyen Velg alternativer ved å trykke på +-knappen. Dette er den runde knappen midt i det runde Menu (Meny)-området på fjernkontrollen.

  1. Slå på TV-en, og kontroller at satellittantennekabelen er riktig koblet til TV-en.
  2. Trykk på HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen.
  3. Velg Settings (Innstillinger) → Channel Setup (Kanaloppsett)Digital Setup (Digitalt oppsett) Satellite Set-up (Satellittoppsett) → Digital Satellite Tuning (Digitalt stasjonssøk for satellitt).

   Settings

   Kanaloppsett

   Digitalt oppsett
  4. Når du blir spurt om Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Vil du starte digitalt stasjonssøk for satellitt?), velger du Yes (Ja).

   Starte stasjonssøk
  5. Velg Fixed antenna (Fast antenne) eller DiSEqC, og velg Neste.

   Fast antenne eller DiSEqC
  6. I dette trinnet blir du bedt om å velge mellom to lister over satellittkanaler. Preferred Satellite (Foretrukket satellitt) eller General Satellite (General satellitt).

   Foretrukket satellitt eller Generell satellitt

   • Preferred Satellite (Foretrukket satellitt) inneholder en kanalliste fra den valgte leverandøren, sammen med standardparametere som skal hjelpe med stasjonssøket.
   • General Satellite (General satellitt) viser alle kanalene på den valgte satellittantennen. Maskinen som skal motta og søke etter parametere bruker standardinnstillingene, og må kanskje justeres etter installasjonstypen.

   • MERK: Noen parametere kan endres når du søker etter Preferred Satellite (Foretrukket satellitt), og alle parametre kan endres når du søker etter General Satellite (Generell satellitt). Kontakt leverandøren av kringkastingen og satellittantennesystemet hvis du vil ha informasjon om hvilke innstillinger du trenger å angi.

   Når du skal velge Preferred Satellite (Foretrukket satellitt):

   1. En liste over leverandører vises. Velg satellittleverandøren du foretrekker.
   2. Satellittsøket starter nå. En melding vises når det er fullført.

   Når du velger General Satellite (Generell satellitt):

   1. Begynn med å velge Satellite 1 (Satellitt 1)
    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt
   2. Kontroller at Satellite 1 (Satellitt 1) er satt tilON (På).
   3. Angi skannetype som Full.
   4. Gå til Satellite Selection (Satellittvalg), og velg satellitten din fra listen.
   5. Gå til LNB Configuration (LNB-konfigurasjon) og angi DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) som A, og bekreft.
    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt
   6. Nå kan du se streker for signalstyrke og signalkvalitet. Disse skal være nær maksverdien. Det viser at du mottar et signal fra satellitten og kan starte stasjonssøket.

    MERK: Hvis linjene viser et svakt signal eller ikke noe signal, må du endre søkeparameterne (vanligvis LNB Voltage (LNB-spenning) og/eller DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll i LNB-konfigurasjonen eller polarisering i transponderinnstillingene). Når signalets styrke og kvalitet øker, kan du starte stasjonssøket.

   7. Konfigurer en ny satellitt på samme måte, men angi DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) som B i LNB-konfigurasjonen. Gjenta fremgangsmåten hvis du også vil konfigurere Satellite 3 (Satellitt 3) (DiSEqC C) og/eller Satellite 4 (Satellitt 4) (DiSEqC D).

    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt
    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt

   8. Gå tilbake til satellittskjermbildet ved å trykke på [RETURN] (TILBAKE) på fjernkontrollen.

    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt

   9. Velg Start for å starte stasjonssøket.

    VIKTIG: Stasjonssøk med full skanning av to eller flere satellitter kan vare i opptil én time.

    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt
    Foretrukket satellitt eller Generell satellitt

    MERK: Skjermbildene som vises her, er kun til referanse. Skjermbildet kan se annerledes ut avhengig av land, modell og fastvareversjon.