Artikkel-ID : 00283001 / Sist endret : 13.03.2024Skriv ut

TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen: Rediger TV-kanallisten fra smarttelefonen din.

  Hvis du vil sjekke om TV-modellen din støttes av mobilappen, utvider du delen «Gjeldende produkter og kategorier i denne artikkelen» øverst til høyre i denne artikkelen.

  TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappens tilgjengelighet i ulike land


  Hva er TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen, og hvor laster jeg den ned?

  Du kan bruke telefonen din til å redigere, sortere og organisere alle satellitt- eller kabel-TV-kanalene dine med TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen fra Sony. Du kan endre rekkefølgen på, endre navn på eller slette TV-kanaler med bare noen få trykk på smarttelefonen din.

  TV Channel Editor for BRAVIA er tilgjengelig på mobilenheter som kjører Android OS / iOS.

  Klikk på den aktuelle knappen nedenfor for å laste ned TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen til Android eller iOS.

  TV Channel Editor for BRAVIA app - Google Play
   
   TV Channel Editor for BRAVIA - App Store

  Slik bruker du TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen

  Trinn 1: Koble mobilappen til TV-en din

  Trinn 2: Bruk mobilappen til å redigere TV-kanallisten


  Vanlige spørsmål om TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen

  Jeg har flere kanallister. Kan jeg redigere hver enkelt av dem?

  De installerte kringkastingsprofilene vises i mobilappen i separate faner. Du kan for eksempel ha en egen fane for Satellite- (Satellittkanaler) og Cable/Terrestrial-kanaler (Kabel-/bakkenettkanaler), slik det vises på skjermbildet nedenfor. Bytt mellom faner for å redigere en bestemt kanalliste. Alle endringene lagres når du lukker appen.

  Satellitt- og kabelfaner i appen


  Jeg får ikke koblet appen til TV-en

  TV-en min er oppdatert til den nyeste fastvareversjonen

  Hvis TV-en har den nyeste fastvareversjonen, kobles appen til TV-en via Wi-Fi.

  Hvis noen av følgende tilkoblingsfeilmeldinger vises i appen: «Failed to connect» (Kunne ikke koble til), «Connection lost» (Mistet tilkoblingen) eller «Channel editing suspended» (Kanalredigering suspendert), følger du feilsøkingstrinnene nedenfor:

  Feilsøke Wi-Fi-tilkoblingsproblemer

  TV-en min har ikke blitt oppdatert til den nyeste fastvareversjonen ennå

  Vi anbefaler alltid at du holder fastvaren på TV-en oppdatert [engelsk]. Hvis TV-en fortsatt har den forrige fastvaren, kobles appen til TV-en via Bluetooth.

  Hvis noen av følgende tilkoblingsfeilmeldinger vises i appen: «Connection failed» (Tilkoblingen mislyktes), «Connection to... lost»» (Mistet tilkoblingen til ...) eller «Channel editing suspended» (Kanalredigering suspendert), følger du feilsøkingstrinnene nedenfor:

  Feilsøke Bluetooth-tilkoblingsproblemer


  Hvorfor vises ikke endringene jeg gjorde av kanallisten i appen, i TV-guiden / den elektroniske programoversikten?

  Endringene du gjorde i TV Channel Editor for BRAVIA-appen, skal vanligvis vises i TV-guiden / den elektroniske programoversikten umiddelbart etter at du har bekreftet dem. Det kan imidlertid noen ganger ta tid før kanallisten oppdateres. Vent og sjekk på nytt senere.


  Hvorfor trenger mobilappen posisjonstillatelser?

  Hvis du får en forespørsel om posisjonstillatelse i mobilappen, betyr det at du kobler appen til en TV med eldre fastvare, som kun kan bruke appen via Bluetooth. Mobilappen bruker i så fall Bluetooth til å koble til TV-en, og de fleste operativsystemversjonene på markedet krever at brukeren aktiverer posisjonsfunksjoner for at Bluetooth skal fungere. Når TV-ens programvare blir oppdatert, som gjør det mulig å koble til via Wi-Fi, trenger du imidlertid ikke å bruke Bluetooth lenger.


  Hvorfor trenger mobilappen kameratillatelser?

  Du må gi appen kameratillatelser slik at den kan bruke kameraet til å skanne QR-koden på TV-en.


  Hvorfor må mobilenheten være koblet til det samme Wi-Fi-nettverket som TV-en?

  Mobilenheten (f.eks. en smarttelefon) og TV-en må være koblet til det samme Wi-Fi-nettverket for å opprette en TCP-/IP-tilkobling.


  Jeg har en eldre versjon av mobilappen. Kan jeg fortsatt koble appen til TV-en?

  Det kan hende at du ikke kan koble appen til TV-en hvis den installerte TV-fastvaren ikke støtter apptilkobling via Bluetooth. Vi anbefaler at du bruker den nyeste TV-fastvaren og den nyeste versjonen av TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen.

  Klikk på den aktuelle knappen nedenfor for å laste ned den nyeste TV Channel Editor for BRAVIA-mobilappen til Android eller iOS.

  TV Channel Editor for BRAVIA app - Google Play
   
   TV Channel Editor for BRAVIA - App Store

  TV-en min har en eldre TV-fastvareversjon. Kan jeg fortsatt koble appen til TV-en?

  Ja, eldre TV-fastvare blir registrert når QR-koden på TV-en skannes med smarttelefonen. Du kan opprette en tilkobling via Bluetooth i stedet for Wi-Fi. Vi anbefaler imidlertid alltid å laste ned den nyeste TV-fastvareversjonen. Hvis du kobler til en TV med eldre fastvare, ber mobilappen deg om å bruke Bluetooth slik det forklares nedenfor:

  1. Skann QR-koden som vises på TV-en med mobilenheten for å koble til.
  2. Trykk på «Connect via Bluetooth» (Koble til via Bluetooth).
  3. Trykk enten på «While using the app» (Mens appen brukes) eller «Only this time» (Bare denne gangen) for å gi TV Channel Editor for BRAVIA tilgang til enhetens posisjon.
  4. Trykk på «Allow» (Tillat) for å la TV Channel Editor for BRAVIA finne, koble til og fastslå den relative posisjonen til enheter i nærheten.
  5. Trykk på «Allow» (Tillat) hvis du ser popup-vinduet «TV Channel Editor for BRAVIA wants to turn on Bluetooth» (TV Channel Editor for BRAVIA vil slå på Bluetooth).
  6. Velg navnet på TV-en i listen under «Connect to your TV» (Koble til TV-en) for å pare den med smarttelefonen din. Navnet på TV-en vises på skjermbildet «Install and open the app» (Installer og åpne appen) på TV-en. En forespørsel om Bluetooth-paring vises både på TV-skjermen og i mobilappen. Kontroller at begge paringsforespørslene inneholder samme paringskode (f.eks. «410211»). Velg PAIR (PAR) på smarttelefonen og på TV-en for å bekrefte paringsforespørselen. Du trenger ikke å angi paringskoden på noen av enhetene.
  7. Når appen er koblet til TV-en, vises skjermbildet «You are connected!» (Du er tilkoblet!) på TV-en.

  VIKTIG: Ikke lukk skjermbildet «You are connected» (Du er tilkoblet) på TV-en mens du redigerer kanallisten på mobilenheten. Ellers kan tilkoblingen gå tapt.