Artikkel-ID : 00180188 / Sist endret : 01.08.2023Skriv ut

Varsel om reparasjon uten ekstra kostnader: TV-ene KD-55XD9305 og KD-65XD9305

  Kjære BRAVIA-kunde

  Du har kanskje opplevd at enkelte av TV-modellene KD-55XD9305 og KD-65XD9305 ikke slår seg på grunnet et problem med strømtilførselskretskortet.

  For å løse dette problemet kommer vi til å reparere TV-ene dette gjelder for, helt kostnadsfritt, frem til 29. februar 2024. Dette er underlagt vilkårene i produktgarantien som gjelder for disse modellene.

  Vi takker for støtten, og vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

  Gjelder følgende modeller

  • KD-55XD9305
  • KD-65XD9305

  Løsning

  Hvis du har en berørt modell som ikke slår seg på, kan du ta kontakt med produktstøtteteamet vårt for å få hjelp. Hvis de finner ut at problemet forårsakes av en feil i strømtilførselskretskortet, blir TV-en din reparert, helt kostnadsfritt og i henhold til retningslinjene fastsatt ovenfor.