Artikkel-ID : 00192253 / Sist endret : 22.01.2018

Noen kanaler har forsvunnet fra TV-guiden

  Hvis navnet på kanalen endres, endres kanskje nummeret på kanalen også. I så fall må du gjenopprette kanalnummeret ved hjelp av følgende fremgangsmåte(r).

  Hvis Sony Editor-programvare brukes: (Kun Tyskland)

  1. Eksporter kanallisten til en USB-lagringsenhet.

   1. Koble USB-kanallisten til TV-en.
   2. Trykk på HOME (Hjem)-knappen på fjernkontrollen.
   3. Velg Settings (Innstillinger).
   4. Velg Channel set up (Kanaloppsett) i TV-kategorien.
   5. Velg Digital setup (Digitalt oppsett).
   6. Velg Technical setup (Teknisk oppsett).
   7. Velg Programme List Transfer (Overføring av programlister).
   8. Velg Export (Eksporter).
  2. Gjenopprett kanalnummeret ved hjelp av Sony Editor-programvaren:

   1. Koble USB-lagringsenheten du bruker, til TV-en.
   2. Gjenopprett kanallisten ved hjelp av Sony Editor-programvaren:
   3. Søk etter tilsvarende kanalnavn i listen, og gjenopprett det opprinnelige kanalnummeret.
  3. Importere kanallisten til TV-en:

   1. Koble USB-lagringsenheten du bruker, til TV-en på nytt.
   2. Trykk på HOME (Hjem)-knappen på fjernkontrollen.
   3. Velg Settings (Innstillinger).
   4. Velg Channel set up (Kanaloppsett) i TV-kategorien.
   5. Velg Digital setup (Digitalt oppsett).
   6. Velg Technical setup (Teknisk oppsett).
   7. Velg Programme List Transfer (Overføring av programlister).
   8. Velg Import (Importer).

  Hvis Sony Editor ikke brukes:

  Søk etter det samsvarende kanalnavnet, og gjenopprett det opprinnelige kanalnummeret ved hjelp av følgende fremgangsmåte:

  • For digital/kabel

   1. Trykk på HOME (Hjem)-knappen på fjernkontrollen.
   2. Velg Settings (Innstillinger).
   3. Velg Channel set up (Kanaloppsett) i TV-kategorien.
   4. Velg Digital setup (Digitalt oppsett).
   5. Velg Digital Tuning (Digitalt stasjonssøk).
   6. Velg Programme List edit (Redigering av programlister).
   7. Trykk på [↓] (pil ned) eller [↑] (pil opp) på fjernkontrollen for å søke etter samsvarende kanalnavn.
   8. Velg det samsvarende kanalnavnet, og trykk [→] (høyre pil) på fjernkontrollen. Kanalnavnet markeres i hvitt og flyttes til høyre side.
   9. Trykk på [↓] (pil ned) eller [↑] (pil opp) på fjernkontrollen for å gå til forrige eller neste kanalnummer.
  • For satellitt
   Bare trinn 5 og 6 er ulikt de over delen for digital/kabel. Resten er like.
   Trinn 5 og 6 er som følger:

  5. Velg Satellite setup (Satellittoppsett).
  6. Velg Satellite Programme List edit (Redigering av programliste for satellitt).