Artikkel-ID : 00278232 / Sist endret : 28.02.2023Skriv ut

Slik tilbakestiller du en TV fra Sony med eller uten fjernkontrollen (myk omstart, slå av og på eller tilbakestilling til fabrikkinnstillinger)

  I denne artikkelen beskriver vi flere måter å feilsøke TV-en din på, avhengig av hva du opplever:

  1. TV-en reagerer, og du får tilgang til TV-menyen med fjernkontrollen. Likevel opplever du visse problemer som at en app krasjer eller fryser, at TV-en slås av og på tilfeldig, eller bilde- og lydforvrengninger.
   Du kan prøve følgende:
   1. Myk tilbakestilling (Android TV og Google TV)
   2. Slå av og på (alle TV-er)
   3. Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene i Settings-menyen (Innstillinger) (alle TV-er) → gå til denne delen av artikkelen
    ​​​​​
  2. TV-en reagerer ikke, og du får ikke tilgang til TV-menyen med fjernkontrollen: TV-en har fryst, slår seg ikke på, viser ikke noe bilde eller starter på nytt kontinuerlig. Du kan ikke gjøre noe med fjernkontrollen og får ikke tilgang til innstillingsmenyen.
   Du kan prøve følgende:
   1. Slå av og på (alle TV-er)
   2. Manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene med knapper (Android TV og Google TV)

  Prøv hvert trinn hvis det gjelder for din situasjon, før du går videre til det neste. Hvis du ikke er sikker på hva slags TV du har, kan du sjekke om BRAVIA-TV-en din er en Google TV, en Android TV eller en annen TV [English].  Myk tilbakestilling med fjernkontrollen (ANDROID TV og GOOGLE TV)

  Myk tilbakestilling sletter ikke informasjon og er en trygg måte å feilsøke mindre problemer på. Du kan enten bruke fjernkontrollen til å starte den myke tilbakestillingen eller til å åpne TV-menyinnstillingene:

  Alternativ 1: Utfør en tvungen omstart av TV-en med av/på-knappen på fjernkontrollen. Avhengig av modellen kan du enten:

  1. trykke på og holde inne av/på-knappen til TV-en slås av og starter på nytt
   eller
  2. trykke på og holde inne av/på-knappen til en meny vises, og velge Restart (Start på nytt)

  Alternativ 2: Utfør en tvungen omstart av TV-en i TV-innstillingene.


  Slå av og på (ALLE TV-er)

  Du sletter ikke informasjon ved å slå enheten av og på. Det er en trygg måte å feilsøke mindre problemer på når du ikke kan bruke fjernkontrollen. Hvis du kobler fra TV-en uten å slå den av, blir ikke TV-en skadet.

   

  1. Koble TV-ens strømledning fra strømuttaket. La den være frakoblet i 30 sekunder.
  2. Koble strømledningen til stikkontakten igjen.
  3. Hvis TV-en ikke starter, bruker du av/på-knappen på TV-en til å slå den på.
   (Tips: Hvis TV-en startet etter trinn 3, men du fremdeles ikke kan bruke den, må du sjekke fjernkontrollbatteriene.)

  Eksempler på plasseringer av av/på-knapp


  Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (ALLE TV-er)

  Hvis de forrige trinnene ikke fungerte, men du kan få tilgang til TV-innstillingene med fjernkontrollen, kan du prøve å tilbakestille til fabrikkinnstillingene. Denne tilbakestillingstypen tilbakestiller TV-en til sine opprinnelige innstillinger og kan løse mer vedvarende problemer.

  Hvis du ikke får tilgang til TV-innstillingsmenyen, gå direkte til manuell tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (gjelder for Android TV og Google TV).

  FØR DU BEGYNNER: Når du har fullført tilbakestillingen, må du gå gjennom førstegangsoppsettet igjen, på samme måte som når du først aktiverte TV-en. En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle egendefinerte innstillinger på TV-en, inkludert Google-kontoinnstillinger, apper, kanaler og trådløse nettverksinnstillinger.

  1. Trykk på hurtiginnstillingsknapp (Quick Settings-knappen), HOME-knappen eller ACTION MENU-knappen på fjernkontrollen avhengig av TV-en/fjernkontrollen.
  2. Velg innstillingstannhjuleteller -pilen
  3. Følgende trinn varierer avhengig av TV-menyalternativene (A, B eller C):
   1. Velg System →About (Om) →Reset (Tilbakestilling) →Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) →Erase everything (Slett alt) →Yes (Ja).
   2. Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger) →Reset (Tilbakestilling) →Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) →Erase everything (Slett alt) →Yes (Ja).
   3. Velg Storage & Reset (Lagring og tilbakestilling) →Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene) →Erase everything (Slett alt) →Yes (Ja).

  Tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene kan ta noen minutter. Vent til prosessen er fullført. Når tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene er fullført, starter TV-en førstegangsoppsettet.

  Alternativ: Bruk HELP-knappen på fjernkontrollen til å tilbakestille til fabrikkinnstillingene


  Manuell (tvungen) tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (ANDROID TV og GOOGLE TV)

  Hvis du ikke får tilgang til TV-innstillingsmenyen ved hjelp av fjernkontrollen, kan du prøve en manuell (tvungen) tilbakestilling til fabrikkinnstillingene ved hjelp av knappene på TV-en. Denne tilbakestillingstypen tilbakestiller TV-en til sine opprinnelige innstillinger og kan løse mer vedvarende problemer (som at TV-en starter på nytt av seg selv).

  FØR DU BEGYNNER: Når du har fullført tilbakestillingen, må du gå gjennom førstegangsoppsettet igjen, på samme måte som når du først aktiverte TV-en. En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle egendefinerte innstillinger på TV-en, inkludert Google-kontoinnstillinger, apper, kanaler og trådløse nettverksinnstillinger.

  Slik utfører tilbakestiller du til fabrikkinnstillingene manuelt med TV-knappene

  Måten du utfører den manuelle tilbakestillingen på, varierer avhengig av antall knapper på TV-en:

  1. TV-er med kun én knapp: Av/på-knappen er plassert midt på undersiden av TV-en eller på venstre side sett fra forsiden.
  2. TV-er med tre knapper: Av/på-knappen og volumknappene er til høyre eller venstre på baksiden av TV-en.
  3. TV-er med mer enn tre knapper.

  Hvis du ikke finner knappene på TV-en, kan du se i TV-oppstartsveiledningen eller -veiledningen, som du finner på produktsiden på dette nettstedet for kundestøtte.

  Følg instruksjonene i henhold til hvor mange knapper det er på TV-en:

  Type A: TV-modellen har én knapp

  Type B: TV-modellen har tre knapper (til venstre, til høyre eller på baksiden)

  Type C: TV-modellen har flere enn tre knapper