Artikkel-ID : 00147034 / Sist endret : 28.08.2023Skriv ut

Hvor finner jeg TV-ens programvareversjon, enhets-ID, modellnavn eller serienummer?

  Slik finner du TV-systeminformasjon

  Fremgangsmåten for å få tilgang til TV-systeminformasjon (som programvareversjon, enhets-ID, modellnavn eller serienummer) ved hjelp av TV-menyen varierer avhengig av hva slags TV-type du har. Velg TV-typen din for å få mer informasjon.


  Android TV og Google TV

  Hvis fjernkontrollen har en HELP-knapp

  1. Trykk på HELP-knappen på fjernkontrollen.
  2. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • Velg System information (Systeminformasjon) i kategorien Status & Diagnostics (Status og diagnostikk) eller Troubleshooting and system information (Feilsøking og systeminformasjon).
   • Velg Contact & Support (Kontakt og støtte).
   • For W8- og X7-serien: Modellnavnet vises nederst til venstre på skjermen.

   Skjermbildet varierer avhengig av TV-modellen. Følgende er eksempler.
   Systeminformasjon på menyskjermbildet
   Systeminformasjonskjermbilde

  Hvis TV-fjernkontrollen ikke har en HELP-knapp

  1. Åpne skjermbildet Settings (Innstillinger). Slik får du tilgang til Settings (Innstillinger)
  2. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • Velg Settings (Innstillinger) Help and Feedback (Hjelp og tilbakemelding) Help (Hjelp) Status & Diagnostics (Status og diagnostikk) System information (Systeminformasjon).
   • Velg Apps → (Apper) Help (Hjelp) System information (Systeminformasjon) i kategorien Status & Diagnostics (Status og diagnostikk) eller Troubleshooting and system information (Feilsøking og systeminformasjon).
   • Velg Help (Hjelp) System information (Systeminformasjon) i kategorien Troubleshooting and system information (Feilsøking og systeminformasjon).
   • Select Settings (Innstillinger) BRAVIA Settings (BRAVIA-innstillinger) Customer Support → (Kundestøtte) Contact & Support (Kontakt og støtte).

  Andre TV-er enn Android TV eller Google TV

  TV-er lansert i 2015 og senere

  1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen.
  2. Velg Settings (Innstillinger).
  3. Velg System Settings (Systeminnstillinger) eller Product Support (Produktstøtte).
  4. Velg Customer Support (Kundestøtte) eller System Information (Systeminformasjon).
  5. Velg Product Information (Produktinformasjon).
   Produktinformasjon
   Skjermbildet varierer avhengig av TV-modellen.

  TV-er lansert i 2014

  1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen.
  2. Velg (?) Help.
  3. Velg Customer Support (Kundestøtte).
  4. Velg System Information (Systeminfomasjon).
   System Information
   Skjermbildet varierer avhengig av TV-modellen.

  TV-er lansert i 2013 eller tidligere

  1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen.
  2. Velg Settings (Innstillinger).
  3. Velg Product Support (Produktstøtte) eller Set-up (Oppsett).
  4. Velg System Information (Systeminfomasjon) eller Product Information (Produktinformasjon).
   Produktinformasjon og systeminformasjon
   Skjermbildet varierer avhengig av TV-modellen.

  Beslektede artikler