Artikkel-ID : 00192353 / Sist endret : 23.09.2021

Hvordan kan jeg søke etter stasjoner på LCD-TV-en min fra Sony (veiledning for analog/kabel/bakkenett)?

  MERK:

  • Den følgende prosedyren gjelder for alle LCD-TV-er fra Sony (unntatt Android-TV-er fra Sony). Avhengig av TV-modellen kan det imidlertid være små forskjeller på layouten på fjernkontrollen og i menygrensesnittet.
  • Hvis du trenger mer veiledning, kan du finne mer informasjon i TV-ens innebygde hjelpeveiledning på kundestøttesiden for TV-modellen.
  • Bruk de følgende knappene på fjernkontrollen til å navigere.

   Veiledning for fjernkontroll Veiledning for fjernkontroll
   Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere i TV-menyen. Velg alternativer ved å trykke på +-knappen. Dette er den runde knappen midt i det runde Menu (Meny)-området på fjernkontrollen.

  Analogt stasjonssøk

  1. Trykk på MENU (MENY)- eller HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen

   Bilde

  2. Velg det av alternativene nedenfor som passer best til menystrukturen på TV-en din:

   Alternativ A
   Bruk piltastene på fjernkontrollen til å velge Settings (Innstillinger) → Analogue Setup (Analog innstilling) → Analogue Auto Tuning (Analogt automatisk stasjonssøk) eller Auto Tuning (Automatisk stasjonssøk).  

   Bilde


   Alternativ B
   Bruk piltastene på fjernkontrollen for å velge Settings (Innstillinger) → System Settings (Systeminnstillinger) eller Set-up (Oppsett) → Channel set-up (Kanaloppsett) → Analogue Setup (Analogt oppsett) → Analogue Auto Tuning (Analogt automatisk stasjonssøk) eller Auto Tuning (Automatisk stasjonssøk).

  3. Når du blir spurt om Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk stasjonssøk?), kan du velge Yes (Ja) og bekrefte med Bilde-knappen.
  4. TV-en starter nå stasjonssøket. En bekreftelsesmelding vises når det er fullført.

   

  Digitalt stasjonssøk

  1. Kontroller at antennekabelen er riktig koblet til TV-en.
   Diagrammet nedenfor er et eksempelbilde på tilkoblinger for bakkenett/kabel. Hvis du vil ha flere detaljer eller annen informasjon om antennen, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med TV-en.

   Bilde

  2. Slå på TV-en.

  3. Trykk på MENU (MENY)- eller HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen
   Bilde

  4. Velg det av alternativene nedenfor som passer best til menystrukturen på TV-en din:

   Alternativ A
   Bruk piltastene på fjernkontrollen for å velge Settings (Innstillinger) → Digital set-up (Digitalt oppsett) → Digital Auto Tuning (Digitalt automatisk stasjonssøk) eller Auto Tuning (Automatisk stasjonssøk).

   Bilde

   Alternativ B
   Bruk piltastene på fjernkontrollen for å velge Settings (Innstillinger) → System Settings (Systeminnstillinger) eller Set-up (Oppsett) → Channel set-up (Kanaloppsett) → Digital Setup (Digitalt oppsett) → Digital Auto Tuning (Digitalt automatisk stasjonssøk) eller Auto Tuning (Automatisk stasjonssøk).

   Bilde

  5. Når du blir spurt om Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk stasjonssøk?), kan du velge Yes (Ja) eller OK og bekrefte med Bilde-knappen.

   Bilde

  6. Velg mellom Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel).
   Når du velger Antenna (Antenne), starter automatisk stasjonssøk der.

  7. Hvis Cable (Kabel) ble valgt i forrige trinn, vises menyen for kabelsøk.
   Du kan velge å angi Scan Type (Skannetype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Nettverks-ID) manuelt i samsvar med bestemte nettverksparametere som mottas fra tjenesteleverandøren.

   Hvis du ikke har mottatt noe, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene:

   Skanningstype: Quick scan (Hurtigskanning)
   Frequency (Frekvens): Auto (Automatisk)
   Network ID (Nettverks-ID): Auto (Automatisk)
   Operator (Operatør): Velg navnet på tjenesteleverandøren fra listen

   Hvis skanningen ikke finner enkelte eller alle kanaler, kan du prøve å endre Scan Type (Skanningstype) til Full scan (Full skanning).
   VIKTIG: Det kan ta en time eller mer å stille inn TV-en når du velger Full skanning.

   MERK: Hvis du har problemer med fremgangsmåten for stasjonssøk med kabel, må du kontakte leverandøren fordi de kanskje bruker ulike innstillinger.

  8. Gå videre ved å velge Start.

  9. TV-en starter nå stasjonssøket. En bekreftelsesmelding vises når det er fullført.