Artikkel-ID : 00192369 / Sist endret : 12.07.2018

Hvordan kan jeg søke etter stasjoner på LCD-TV-en min fra Sony (veiledning for antenne og enkel satellitt)?

  MERK:

  • Den følgende prosedyren gjelder for alle LCD-TV-er fra Sony (unntatt Android-TV-er fra Sony). Avhengig av TV-modellen kan det imidlertid være små forskjeller på layouten på fjernkontrollen og i menygrensesnittet.
  • Hvis du trenger mer veiledning, finner du mer informasjon i TV-ens innebygde hjelpeveiledning eller på kundestøttesiden for TV-modellen.
  • Bruk de følgende knappene på fjernkontrollen til å navigere.
    
   Veiledning for fjernkontrollVeiledning for fjernkontroll
   Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere i TV-menyen.Velg alternativer ved å trykke på +-knappen. Dette er den runde knappen midt i det runde Menu (Meny)-området på fjernkontrollen.

   

  1. Kontroller at satellittantennekabelen er riktig koblet til TV-en.
   Diagrammet nedenfor er et eksempelbilde på tilkoblinger for satellitt.
   Hvis du vil ha flere detaljer eller annen informasjon om antennen, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med TV-en.

   Bilde
   * SUB-kontakten må bare kobles til når du bruker modus for dobbel tuner.
    
  2. Slå på TV-en.
  3. Gå videre ved å trykke på MENU (MENY) eller HOME (HJEM), avhengig av fjernkontrollens oppsett.
   Bilde
    
  4. Velg Settings (Innstillinger).
  5. VelgDigital Set-up (Digitalt oppsett).

   Bilde

    
  6. Velg Satellite Auto Tuning (Automatisk stasjonssøk via satellitt) eller Auto Tuning (Automatisk stasjonssøk).
   Bekreft deretter med Bilde-knappen.
  7. Når du blir spurt om Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk stasjonssøk?), kan du velge Yes (Ja) og bekrefte med Bilde-knappen.

   Bilde

    
  8. Velg Neste, og bekreft med Bilde-knappen.
  9. I dette trinnet blir du bedt om å velge mellom to lister over satellittprogrammer. Preferred Satellite (Foretrukket satellitt) inneholder satellittoperatørens programliste du har valgt, mens General Satellite (Generell satellitt) viser alle satellitters programliste.
   Velg Preferred Satellite (Foretrukket satellitt), og bekreft med Bilde-knappen.

   MERK: Preferred Satellite (Foretrukket satellitt) viser en liste over tilgjengelige leverandører etter valgt land og språk.

    
    Bilde  Bilde
  10. I neste trinn kan du se en liste over operatører. Velg foretrukket operatør.
   MERK: Hvis du ikke finner operatøren du foretrekker i listen, går du tilbake til forrige side og velger General Satellite (Generell satellitt) som nevnt i trinn 9.
  11. Velg Next (Neste), og bekreft med Bilde-knappen.
  12. Nå vil du være i stand til å angi nettverksparameterne. Hvis du ønsker et grunnleggende oppsett, kan du beholde standardinnstillingene.

   Skanningstype: Full (Full), Network (Nettverk) eller Manual Scan (Manuell skanning)
   Tjenestetype: All services (Alle tjenester) (gratis og krypterte)
   Kanaltype: Alle tjenester (TV og/eller radio)

   Bilde


   Hvis du har mottatt spesifikke nettverksparametere fra operatøren, kan du manuelt endre innstillingene for skannetype, tjenestetypeog kanaltype.
  13. Velg Next (Neste), og bekreft med Bilde-knappen.
  14. Automatisk stasjonssøk starter. Denne prosessen kan ta tid å fullføre.