Hvordan bruke du bruker synsfeltbeskjæring? (kun engelsk)