Få mest mulig ut av TV-en
Talesøk

Finn ønsket innhold bare ved å bruke stemmen, takket være integrert Google Assistant.


Søk raskt etter innholdet du vil se på

Siden BRAVIA har en innebygd mikrofon, kan du betjene den håndfritt uten fjernkontroll.

Finn en film eller favorittserien din, eller svar på et Google-spørsmål ved å trykke på [Mikrofon]-knappen på fjernkontrollen eller snakke til selve BRAVIA (håndfritt søk*).

*Ikke tilgjengelig for X80J


Du kan søke i samtaleformat

Søk i samtaleformat, for eksempel ved å si: Hva er klokka i New York?

Du kan starte ved å stille et spørsmål som følgende:

Du: Hvem er president i___?

Google Assistant: Presidenten i___er___.

Du: Hvor er han fra?

Google Assistant: Han er fra___.

Du: Hvor gammel er han?

Google Assistant: Han er___år gammel.


Du kan søke etter relevant innhold

Søk etter relevant innhold ved å for eksempel si hvilken film du vil se.

Du: Jeg vil se en skrekkfilm på Netflix.

(Søkeresultatet viser tilgjengelige skrekkfilmer på Netflix.)

Du: Spill av den tredje filmen.

Du kan velge film med stemmen.

Støttede apper er YouTube™ og Netflix (per april 2021)


Vil du søke etter favorittinnholdet ditt, for eksempel YouTube-videoer, eller finne sportsresultater uten å bruke fjernkontrollen? Alt du trenger å gjøre, er å stå vendt mot TV-en og si «Hei Google».  Du kan også justere volumet og bytte kanal på BRAVIA på denne måten.


Innstillingsmetode

Følgende innstillinger er nødvendige for å bruke funksjonen for håndfri betjening.Bravia må være koblet til Internett. Gå til følgende side for å finne ut hvordan du kobler den til internett.

Koble til med innebygd trådløs LAN-modell for Google TV™ / Android TV™ (modell fra 2015–2021)Trykk på mikrofonknappen på BRAVIA-hovedenheten

Trykk på mikrofonknappen på BRAVIA-hovedenheten, og følg instruksjonene på skjermen.

Hvis du snakker til «hint», foreslår BRAVIA en kommando

Du kan også bytte inngang og endre bildekvaliteten med stemmen.Enkel kontroll over kompatible husholdningsenheter med BRAVIA

Hvis BRAVIA TV-en er utstyrt med Google Assistant, kan du betjene en rekke kompatible enheter med stemmen, inkludert Roomba fra iRobot. Google Assistant gjør dette via en infrarød smartfjernkontroll.

Trykk på Google Assistant-knappen på fjernkontrollen til iRobots Roomba som støtter Google Assistant, eller ved å si «OK Google, rengjør» rett til TV-en.