Bilde av en stue med en TV fra Sony midt i rommet Bilde av en stue med en TV fra Sony midt i rommet

TV

Tilgjengelighet for alle, uansett hvilke behov man har

Teknologi kan gjøre det enklere å se, høre og bruke enheten. TV-er fra Sony har tilgjengelighetsfunksjoner som en del av sitt design for å forbedre brukeropplevelsen uavhengig av alder, funksjonsevner eller omgivelser.

Tilgjengelighet for å hjelpe sansene dine

Tre ikoner ved siden av hverandre, til venstre et øye, i midten et øre og til høyre en hånd Tre ikoner ved siden av hverandre, til venstre et øye, i midten et øre og til høyre en hånd

Vision Assist

Bruk talekontroll, hør hva som er på skjermen, eller juster visningen.
Funksjonstilgjengeligheten avhenger av modell, region og land.

TalkBack- og tekstforstørrelsesfunksjoner

Med TalkBack0 kan du sjekke TV-guider på skjermen eller endre TV-innstillinger uten å se på skjermen, mens tekstforstørrelse1 viser en forstørret versjon av den fokuserte teksten nederst eller øverst på skjermen2.
Bilde av en TV-meny med TalkBack- og tekstforstørrelsesalternativer

Fargeinversjon 

Inverter fargers lysstyrke slik at lyse områder blir mørke og mørke områder blir lyse. Denne funksjonen kan slås av og på ved behov. Hvis det er enklere å lese teksten med en mørk eller lys bakgrunnsfarge, kan du bruke fargeinversjon til å endre bakgrunnsfargen.
Delt skjerm med to bilder, til venstre ses standard fargeoppsett og til høyre er fargeinversjon slått på

Tilgjengelighetssnarvei

Tilgjengelighetssnarveien gjør at du raskt og enkelt kan slå tilgjengelighetsfunksjoner av og på.
Bilde av en TV-meny med oppsett av tilgjengelighetssnarvei

Hearing Assist

Juster volumet og lyden, eller gjør lyd om til tekst.
Funksjonstilgjengeligheten avhenger av modell, region og land.

Trådløs praktisk TV-høyttaler

SRS-LSR200 gjør stemmer klarere med stemmezoomfunksjonen, og høyttaleren har en stor av/på-bryter, en volumbryter som er enkel å vri på, og et håndtak for enkel transport0.
Vinklet bilde av en SRS-LRS200

Action Assist

Velg betjeningsmetoden, inkludert snarveier eller talekontroll.
Funksjonstilgjengeligheten avhenger av modell, region og land.

Funksjon for varsel om tidsavbrudd

Varsel om tidsavbrudd kan brukes til å forlenge et varsels visningstid.  
Bilde av en TV-meny med menyen for tidsavbrudd

Håndfri betjening, inkludert videosøk

Brukere av BRAVIA-TV-er med innebygd Google Assistant kan ganske enkelt si "OK Google" og be den om å utføre en oppgave, som å søke etter en YouTube-video, så blir det gjort. Talekommandoer kan også brukes til å styre selve BRAVIA-TV-en, som å slå den av og på eller endre volumet01234.
Bilde av en BRAVIA-TV i en stue med hovedmenyen som viser alle de ulike tjenestene

Stabil fjernkontrollbetjening på et skrivebord

Fjernkontrollen vår er utformet for stabil betjening på en flat overflate, slik at fjernkontrollknappene kan trykkes på med en enkelt finger uten å måtte holde den i hånden.
Bilde av to fjernkontroller, til høyre en sølvfarget fjernkontroll og til venstre en svart fjernkontroll

Se denne videoen for å gå gjennom BRAVIA™-tilgjengelighetsinformasjon