Opptak og digital overføring av høy kvalitet

Digital signalbehandling

Algoritmene fra Sony muliggjør både støyreduksjon og retningsbestemmelse

ECM-B10 konverterer analog lyd til digital lyd i mikrofonen og utfører digital signalbehandling ved hjelp av de unike algoritmene fra Sony, noe som muliggjør polarmønstre fra tre ulike retninger og støyreduksjon. Innebygd digital konverteringen bidrar også til å redusere støy i mikrofonen.
Illustrasjoner som bruker lydbølge til å vise hvordan analog lyd konverteres til digital lyd.

Svært effektivt støyfilter

Støyreduksjonsfilter ved hjelp av digital signalbehandling

Støyreduksjonsfilteret i ECM-B10 er svært effektivt for å redusere overflødig omgivelsesstøy ved bruk av algoritmer for digital signalbehandling, slik at lydkvaliteten ved opptaksstadiet maksimeres og behovet for avansert etterbehandling reduseres.
Nærbilde av filterbryteren på bakpanelet. Bryteren er satt til støyreduksjonsfilteret.

Digital lydoverføring

Ingen lydforringelse under overføring

Når ECM-B10 brukes sammen med et kamera utstyrt med en sko for flere grensesnitt (MI) som støtter et digitalt lydgrensesnitt, sendes lyd direkte som et digitalt signal, slik at det leveres lyd med høy kvalitet uten forringelse. 
Illustrasjon som forklarer hvordan digital lyd konvertert i mikrofonen kommer inn i kamerahuset som digital lyd via MI-skoen som er kompatibel med digitalt lydgrensesnitt