Bærekraftig? Det høres bra ut

Lydprodukter fra Sony tar hensyn til miljøet

I henhold til «Road to Zero»- og Green Management 2025-planene våre, har Sony et mål om å redusere ny plast per produkt med 10 % (ikke inkludert emballasje) sammenlignet med regnskapsåret 2018. I mer enn ti år i lydbransjen, har vi forbedret ytelsen til de resirkulerte materialene våre og brukt dem i designene våre.

Vi strekker oss stadig etter god lyd og bærekraft

Overvinner akustiske utfordringer med resirkulerte materialer

Lydkvaliteten til tidlig resirkulert plast var underlegen ny plast, og det å oppnå en ytelse som overholdt kravene våre til bruk av resirkulert plast, tok årevis av innsats og innovasjon.

Vellykket salg av en soundbar med resirkulerte materialer

Ved å teste forskjellige kombinasjoner av resirkulerte materialer og tillegg og evaluere prototyper flere ganger, klarte vi i 2016 å utvikle resirkulert plast med samme akustiske ytelse som ny plast. Plasten ble hovedsakelig først brukt i interne komponenter i soundbarene våre, som HT-XT2 og HT-NT5.

Integrerer resirkulering i produktdesign

Etter mange forsøk og prototyper tok vi i bruk denne resirkulerte plasten i et stort utvalg produkter, blant annet i interne deler i TV-produktene og de kraftige lydanleggene våre, som MHC-V13.

Ny og avansert resirkulert plast

Vi fortsetter å utvikle ny, resirkulert plast, slik at vi kan fortsette å forbedre ytelsen dens og utvide måtene resirkulerte materialer kan brukes i produktdesignene våre på.

Vår nyeste utviklingssuksess er et resirkulert plastmateriale. Dette materialet overholder kravene til fargestabilitet, brannhemming og akustisk ytelse. Det betyr at materialet kan brukes i enda flere deler i våre fremtidige lydprodukter.

Illustrasjon som forklarer brannhemming
Ny, brannhemmende og resirkulert plast

Brannhemmende egenskaper kreves i elektriske produkter, og dette er en utfordring i resirkulerte materialer. Den nye, resirkulerte plasten vår har både brannhemmende egenskaper og betydelig bruk av resirkulerte materialer.

Fargestabilitet og -variasjon

Produktdesign bør være pene å se på og ikke gå på akkord med verken kvalitet eller ytelse, men fargestabilitet har vært en vesentlig utfordring med resirkulert plast. Vi utvikler ny, resirkulert plast av et homogent materiale, hvilket gjør den enkel å farge med en konsekvent fargetone, noe som gjør at fremtidige produkter kan produseres i flere fargevariasjoner.

Bilde av resirkulerte materialer i en petriskål
Et bilde av produktet som blir slått på med fjernkontrollen
Ute etter lyd med høy kvalitet

Forskjellige materialer høres også forskjellige ut. Nøkkelen til å ta i bruk nyutviklet resirkulert plast i produkter, er å sørge for at de høres så like ut som mulig som med tidligere materialer. Ved å utforme akustikken og strukturen og evaluere lydkvaliteten til forskjellige materialer gjentatte ganger, oppnådde vi en lydkvalitet som var like god som før.

Utforming av subwooferen i HT-S400

Det nye resirkulerte materialet ble brukt i bakpanelet til subwooferen i HT-S400. Denne delen måtte være brannhemmende, noe som gjorde at det nye materialet passet perfekt her.

Utvikler interne deler til SRS-XE200 og SRS-XE300

De nye trådløse høyttalerne SRS-XE200 og SRS-XE300 bruker også den resirkulerte plasten i interne deler.

Forbedring av bærekraftige lydprodukter fra Sony

Vi skal fortsette å utvikle resirkulert plast som gir lyd av høy kvalitet, og øke bruken av resirkulerte materialer i et bredt utvalg av våre hjemmelydprodukter og bærbare lydprodukter. Vår utrettelige innovasjon gir deg produkter med den beste ytelsen, som også tar hensyn til miljøet.

Intervjuer

Portrettbilde av Yuko Fujihira
Yuko Fujihira

Home Product Technology Department, Home Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation

Vi har jobbet med bruk av resirkulert plast i hjemmelydprodukter siden ca. 2010. Samtidig som vi forbedret ytelsen til plasten slik at den kom på samme nivå som ny plast, jobbet vi også med designaspekter som gjorde at den resirkulerte plasten kunne brukes i faktiske produkter. I 2016 utviklet vi resirkulert plast som brukes i interne deler i produktene våre, som også tar hensyn til lydkvaliteten.

Men videre bruk av den resirkulerte plasten førte til at vi måtte utvide hvordan den kunne brukes. Materialet vi nylig utviklet, er brannhemmende. I løpet av utviklingsprosessen utforsket vi hvor nærme vi kunne komme lydkvaliteten til materialer vi brukte før. Ved å undersøke mange forskjellige konfigurasjoner og teste prototyper og styrker gjentatte ganger klarte vi å lage et materiale som tilfredsstilte lydkvaliteten og de fysiske kravene til produktet.

Tomoya Kato

Home Product Technology Department, Home Product Business Division, Home Entertainment & Sound Products Business Group, Sony Corporation

Portrettbilde av Tomoya Kato

Først utviklet vi resirkulert plast og fokuserte på lyden fra selve materialet. Målet var et materiale som hørtes bra ut og ikke ga ubehagelige eller uklare toner. Vi testet lyden til høyttalere laget av resirkulert plast igjen og igjen, samtidig som vi endret konfigurasjonene.

Den ferdig resirkulerte plasten har en tendens til å være mer dempet enn ny plast. Det betyr at selv etter at den resirkulerte plasten var ferdig, måtte vi ta i bruk en rekke designgrep for å kunne bruke den i produkter. For eksempel måtte vi optimalisere tykkelsen på støpte plater, ribbede strukturer med mer for å kontrollere resonansen, slik at vi fikk riktig lyd da den ble støpt inn i komponenter. I tillegg utformet vi driverenheten slik at den kjennes lett. Resultatet av disse grepene var at enkeltvise lyder som hadde blitt borte, nå kunne høres, hvilket økte lydoppløsningen.