Produktdesignet til Sony støttes av SORPLAS™

Det er viktig for Sony å ta hensyn til miljøet når vi designer produkter. Vi utviklet SORPLAS for å bruke flere resirkulerte materialer og levere høy ytelse som lever opp til ryktet produktdesignet vårt og kvaliteten vår har.

SORPLAS har høy kvalitet og tar hensyn til miljøet

De to målene våre er å tilby enestående produkter og redusere miljøfotavtrykket i henhold til Veien til null-miljømålene våre. Vi har utviklet den resirkulerte, brannhemmende plasten SORPLAS for å nå disse målene.

Hva er SORPLAS?

Mer effektiv ressursbruk med SORPLAS

SORPLAS lages av brukte vannflasker og kasserte optiske plater fra fabrikker og markeder og en egen brannhemmende formel. Den brukes i en rekke av produktene til Sony og andre produkter. SORPLAS forringes ikke mye, selv etter å ha blitt resirkulert flere ganger, så i fremtiden forventes det at SORPLAS blir gjenvunnet og gjenbrukt i nye produkter.

[1] Knusing   [2] Forming   [3] Produkter   [4] Innsamling fra fabrikker/markeder

Resirkulerer optiske plater fra et Sony-tilknyttet selskap

Knuste kasserte optiske plater fra plateprodusenten Sony Music Solutions Inc. er én av ingrediensene i SORPLAS, som brukes i bakdekslene til BRAVIA™-TV-ene fra Sony.

SORPLAS-egenskaper

Den resirkulerte plasten SORPLAS fra Sony er trygg og pålitelig, og ytelsen kan måle seg med den til ny plast.

Høyt resirkulert innhold på opptil 99 %

Resirkulert plast i elektronikkprodukter består vanligvis av ca. 30 % resirkulert innhold. Den banebrytende svovelbaserte og brannhemmende formelen vår gir konsekvent høytytende plast, selv ved bruk av opptil 99 % resirkulert innhold.

[1] SORPLAS
[2] Resirkulert innhold 99 % [3] Brannhemmende formler og andre tilsetninger 1 %

[4] Vanlig brannhemmende resirkulert polykarbonplast
[5] Resirkulert innhold 30 % [6] Oljebasert plast 55 % [7] Brannhemmende formler, andre tilsetninger 15 %

Bidrar til å redusere CO2-utslipp

CO2-utslipp fra produksjon av SORPLAS kan reduseres med ca. 72 % sammenlignet med produksjon av brannhemmende ny plast som brukes på samme måte.

[1] Brannhemmende ny plast [2] SORPLAS med 95 % resirkulert innhold

Temperatur- og fuktighetsbestandig

For at produkter skal kunne brukes i lange perioder i en rekke ulike omgivelser, utvikler Sony resirkulert plast som ikke forringes. Siden vår egen formel bruker kun en liten mengde av brannhemming, har SORPLAS både god styrke og motstandsdyktighet mot temperatur og fuktighet.

[1] Opprettholdelse av første molekylvekt på under 85℃, 80 %RL [2] Tid gått (uker) [3] SORPLAS [4] Brannhemmende resirkulert plast [5] Brannhemmende ny plast

Holdbarhet for lengre produktlevetid

Den reduserte mengden med brannhemming gjør at SORPLAS har en lignende eller bedre holdbarhet enn generell brannhemmende plast. Den er også robust og har blitt tatt i bruk i koffertdeler og PC-etuier som krever mye styrke.

I produktene våre

Ytelsen er like god som ny plast

I de ulike produktene som forbedrer livene våre, er holdbarhet og estetikk også viktig. I tillegg til å ha god holdbarhet har SORPLAS også en fin overflate og holder på kvaliteten i lange perioder med bruk.

SORPLAS i BRAVIA – holdbarhet og skjønnhet

SORPLAS oppnår en høy grad av resirkulert innhold og er også holdbar på grunn av sitt lave brannhemmende formelinnhold samt en flott ikke-falmende utvendig utførelse for BRAVIA-TV-er.

Resirkulert materiale som ser bra ut og varer lenge

Vi har utviklet en spesiell harpiks som egner seg for TV-bakdeksler med enestående styrke og godt design, noe som har vært en utfordring for resirkulert plast. Vi har fått til det og også brukt et bransjeledende, resirkulert materialeforhold.

Reduserer bruken av ny plast betydelig

SORPLAS-plastens kvalitet gjør at den egner seg for utvendige overflater, slik at den kan brukes på enda flere måter og redusere bruken av ny plast i BRAVIA-TV-er med opptil 60 %.

SORPLAS i Xperia™ – holdbarhet og styrke

Siden smarttelefoner brukes i en rekke omgivelser, må de være både robuste og holdbare.

Innvendige deler må være robuste og ha komplekse former

Ved å prioritere styrke og holdbarhet, selv sammenlignet med ny plast, kan SORPLAS brukes i store innvendige deler.

Lykkes med å redusere bruk av ny plast

Innføringen av SORPLAS i XPERIA-enheter har redusert bruken av ny plast i innvendige deler med 27 %.

SORPLAS i kameraer – styrke

Vår egen resirkulerte SORPLAS-plast brukes i utvendige og innvendige deler av noen vlogg- og digitalkameraer uten å forringe kvaliteten eller funksjonaliteten.

Intervju med utvikler

Designer for miljøet med resirkulerte materialer

Yasunobu Kawasaki

Product Design Division 2,
TV Business Group, Home Entertainment & Sound Products Business Group,
Sony Corporation

Vi i TV-avdelingen har lenge ønsket å redusere miljøfotavtrykket og aktivt bruke SORPLAS, som inneholder en høy andel resirkulerte materialer. For å øke mengden SORPLAS begynte vi å bruke SORPLAS i 2021 i bakdekslene til enkelte modeller. Vi startet på materialutviklingen sammen med Sony Semiconductor Solutions Corporation i 2018, men det kreves en god del kunnskap for å ta materialet i bruk på store utvendige deler som TV-bakdeksler. Etter gjentatte prototyper og forbedringer utviklet vi en type som egnet seg for bakdeksler. Dette har gjort oss i stand til å redusere bruken av ny plast. Gjennom BRAVIA-designaktivitetene våre kommer vi til å fortsette å bidra til ytterligere reduksjoner av miljøfotavtrykket vårt i fremtiden.

Reisen til SORPLAS

Yasuhito Inagaki

SORPLAS Business Office,
System Solutions Business Division,
Sony Semiconductor Solutions Corporation

SORPLAS ble til etter forskning som startet for 20 år siden, og som var basert på et sterkt ønske om å forvandle avfallsplast fra produksjonsanlegg til en ressurs med høy ekstra verdi. Først måtte vi lage en egen brannhemmende formel med høy brannhemming av polykarbonharpiks i ekstremt små mengder. SORPLAS kombinerer den brannhemmende formelen og ulike tilsetninger med resirkulerte materialer, som brukte vannflasker og kasserte optiske plater fra fabrikker og markeder, for å produsere en brannhemmende resirkulert plast med en fin glans, god holdbarhet og 99 % resirkulert innhold. SORPLAS med en rekke harpiksegenskaper har allerede blitt tatt i bruk på flere områder, men i fremtiden kommer vi til å fortsette å utvikle den for å bruke den på enda flere områder og bidra positivt til miljøet.

Video: «Hva gjør du for denne planeten?»
Ytterligere informasjon om SORPLAS™