Artikkel-ID : 00192353 / Sist endret : 26.04.2022Skriv ut

Hvordan utfører jeg stasjonssøk på en LCD-TV fra Sony som ikke har Android (kabel/bakkenett)?

  Før du begynner


  Digitalt stasjonssøk (LCD-TV uten Android)

  1. Kontroller at antennekabelen er koblet til Tv-en på riktig måte.
   Diagrammet nedenfor er et eksempelbilde på tilkoblinger for kabel/bakkenett. Hvis du vil ha flere detaljer eller annen informasjon om antennen, kan du se i brukerhåndboken som fulgte med TV-en. Håndbøker er lagt ut på nettstedet for kundestøtte.
   Eksempel på illustrasjon av tilkoblinger for bakkenett/kabel-TV.

  2. Slå på TV-en.
  3. Trykk på knappen MENU (MENY) eller HOME (HJEM) på fjernkontrollen.
   To illustrasjoner ved siden av hverandre. Venstre: Plassering av menyknappen på fjernkontrollen. Høyre: Plassering av HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen.
  4. Velg et av alternativene nedenfor som passer best til menystrukturen på TV-en din: Vær oppmerksom på at skjermbildene nedenfor kan avvike fra det du ser på skjermen.
   • Alternativ A: Bruk piltastene på fjernkontrollen og velg InnstillingerDigitalt oppsettDigitalt automatisk stasjonssøk eller automatisk stasjonssøk, som vist på skjermbildet nedenfor.
    Bilde
   • Alternativ B: Bruk piltastene på fjernkontrollen for å velge InnstillingerSysteminnstillinger eller OppsettKanaloppsettDigitalt oppsettDigitalt automatisk stasjonssøk eller automatisk stasjonssøk, som vist på skjermbildet nedenfor.
    Bilde
  5. Når du blir spurt Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk stasjonssøk?), velger du Yes (Ja) eller OK. Deretter bekrefter du med Bilde (pluss)-knappen.
   TV-skjermbilde: Vil du starte automatisk stasjonssøk? Ja/nei
  6. Velg mellom Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel).
  7. Når du velger Antenna (Antenne), starter automatisk stasjonssøk.
  8. Hvis Cable (Kabel) ble valgt i forrige trinn, vises menyen for kabelsøk.
  9. Du kan velge å angi Scan Type (Skannetype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Nettverks-ID) manuelt i samsvar med bestemte nettverksparametere som mottas fra tjenesteleverandøren.
  10. Hvis du ikke har mottatt noe, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene:
   • Scan type (Skannetype) = Hurtigskanning
   • Frequency (Frekvens) = Auto
   • Network ID (Nettverks-ID) = Auto
   • Operatør: Velg navnet på tjenesteleverandøren fra listen
  11. Hvis skanningen ikke finner enkelte eller alle kanaler, kan du prøve å endre Scan Type (Skanningstype) til Full scan (Full skanning).
   • VIKTIG: Det kan ta en time eller mer å utføre stasjonssøk på TV-en når du velger Full skanning. Hvis du har problemer med fremgangsmåten for stasjonssøk med kabel, må du kontakte leverandøren fordi de kanskje bruker ulike innstillinger.
  12. Gå videre ved å velge Start.
  13. TV-en starter nå stasjonssøket. En bekreftelsesmelding vises når det er fullført.

  Analogt stasjonssøk (LCD-TV som ikke har Android)

  Slik utfører du analogt stasjonssøk