Artikkel-ID : 00173429 / Sist endret : 15.06.2021Skriv ut

Sound Organizer erstatter Digital Voice Editor

  Vi presenterer Sound Organizer

  Fra og med 31. mars 2017 vil ikke Digital Voice Editor (versjon 3.3.), programvaren som brukes for å importere, spille av og redigere filer som er spilt inn på IC-opptakere, være tilgjengelig lenger.

  Sony presenterer nå erstatteren Sound Organizer (versjon 1.6). Denne kostnadsfrie programvaren er et lydprogram med de samme funksjonene som Digital Voice Editor.

  >>Last ned Sound Organizer versjon 1.6

  >>Last ned Sound Organizer versjon 2.0 - ICD-UX560 & ICD-SX2000

   

  Slik importerer du filer i Sound Organizer

  Du kan importere filer på datamaskinen til Sound Organizer ved å bruke én av følgende metoder:

  Dra og slipp

  1. Velg biblioteket (opptaksfilene [Voice] (stemme) eller [Music] (musikk)) som du ønsker å legge filen til fra sidepanelet
  2. Dra og slipp filene i fillisten
  3. Klikk på Import (importer) eller OK

  Angi filer eller mapper

  1. Velg Import Recorded Voice File (importer innspilt lydfil) eller Import Recorded Audio Folder (importer innspilt lydmappe) fra menyen File (fil) øverst på skjermen
  2. Velg filene/mappene du vil importere
  3. Klikk på Import (importer) eller OK

  Importere musikkbibliotek

  1. Velg Import Music File (importer musikkfil) eller Import Music Folder (importer musikkmappe) fra menyen File (fil) øverst på skjermen
  2. Velg filene/mappene du vil importere
  3. Klikk på Import (importer) eller OK