Artikkel-ID : 00174329 / Sist endret : 15.06.2021Skriv ut

Den automatiske oppdateringsfunksjonen til e-boken Reader fra Sony er avsluttet – 1. april 2017

  Fra 1. april 2017 stenges den automatiske programvareoppdateringsserveren for lesebrett fra Sony.

  Du kan imidlertid fortsatt oppdatere fastvaren eller Reader til PC-/Mac-bruk ved å laste ned fra fanen Download (Nedlasting) på dette nettstedet.

  Følgende funksjoner avsluttes når de automatiske serverne stenges:

  • Oppdatering av Reader for PC / MAC automatisk via Reader for PC / MAC*
  • Oppdatering av Reader for PC / MAC manuelt via Help (Hjelp) på Reader for PC / MAC*
  • Oppdatering av fastvare via Reader for PC / MAC*
  • Oppdatering av PRS-T2/T3-fastvare via Wi-Fi*
  • Installering av Reader på PC / MAC med filen Setup Reader for PC / Mac (Konfigurer Reader for PC / Mac) i Reader-enheten**

  Én av følgende meldinger vises når du prøver å bruke de avsluttede funksjonene:

  For (*) vises meldingen There is no software needed to be updated
  (Ingen programvare må oppdateres). For (**) vises meldingen A problem occurred while installing the software on your computer (Det oppstod et problem under installeringen av programvaren på datamaskinen)