Artikkel-ID : 00204133 / Sist endret : 27.06.2019

Personvernerklæring for BRAVIA TV-er fra 2010 til 2014

  Denne merknaden gjelder for følgende BRAVIA-TV-er:

  • Modeller fra 2010 til 2014
    

  Sony har gjort noen endringer i måten personlige opplysninger samles inn på, og oppdatert personvernerklæringen for å gjøre den klarere for kundene. Klikk her for å få tilgang til den oppdaterte personvernerklæringen

  Historisk sett vi har forbedret TV-ene, programmene og enhetsinnstillingene våre ved å analysere kundenes bruksmønstre. For å gjøre dette har vi samlet inn og brukt opplysninger om TV-program- og -fjernkontrollbruk (som f.eks. hvor hyppig programmer brukes, fjernkontrollinntastinger, audio-/visuelt format, bilde-, lyd- og systeminnstillinger og typen og antall tilkoblede enheter (f.eks. USB, HDMI)). Vi sluttet imidlertid å analysere disse opplysningene fra juli i 2016. 

  1. januar 2018 ble Sony Visual Products Inc, datakontrollør for BRAVIA-TV-er. Representanten vår i EU er Sony Europe Limited, som har forretningsadresse på The Privacy Office, Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannia. 

  Hvis du har spørsmål om hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du ta kontakt med Sony Europe Limiteds personvernteam ved å sende en e-post til: privacyoffice.SEU@sony.com. Du kan også ta kontakt ved å skrive til Sony Europe Limited, The Privacy Office, The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey KT13 0XW, Storbritannia eller kontakte ditt lokale Sony-selskap på http://sony-europe.com.