Artikkel-ID : 00302011 / Sist endret : 03.01.2024Skriv ut

Av/på-knappens plassering på BRAVIA-TV-modeller (fra og med 2018)

  Finn av/på-knappen av/på-knapp på en TV-modell fra 2018–2022.

  Klikk her for BRAVIA-TV-modeller fra 2014–2017.


  2022-modeller

  XR-55A95K / XR-65A95K / XRM-55A95K / XRM-65A95K

  XR-42A90K / XR-48A90K / XRM-48A90K

  XR-55A80K / XR-65A80K / XR-77A80K / XRM-55A80K / XRM-65A80K / XRM-77A80K

  XR-65X95K / XR-75X95K / XR-85X95K / XRM-65X95K / XRM-75X95K / XRM-85X95K

  XR-55X90K / XR-65X90K / XR-75X90K / XR-85X90K / XRM-55X90K / XRM-65X90K / XRM-75X90K / XRM-85X90K

  KD-43X85K / KD-50X85K / KD-55X85K / KD-65X85K / KD-75X85K / KD-85X85K / KM-43X85K / KM-50X85K / KM-55X85K / KM-65X85K / KM-75X85K / KM-85X85K

  KD-43X80K / KD-50X80K / KD-55X80K / KD-65X80K / KD-75X80K / KD-85X80K / KM-43X80K / KM-50X80K / KM-55X80K / KM-65X80K / KM-75X80K

  KD-43X74K / KD-50X74K / KD-55X74K / KD-65X74K / KD-43X75K / KD-50X75K / KD-55X75K / KD-65X75K

  KD-32W820K / KD-32W830K / KD-43W870K / KD-43W880K

  2021-modeller

  KD-50X75 / KD-50X75A / KD-50X74 / KD-43X75 / KD-43X75A / KD-43X74 / KD-43X73

  KD-75X80J / KD-65X80J / KD-55X80J / KD-50X80J / KD-43X80J / KD-85X85J / KD-85X85BJ / KD-75X85J / KD-65X85J / KD-55X85J / KD-50X85J / KD-43X85J

  XR-75X90J / XR-65X90J / XR-55X90J / XR-50X90J

  XR-85X95J / XR-75X95J / XR-65X95J

  XR-77A80J / XR-65A80J / XR-55A80J

  XR-83A9xJ / XR-65A9xJ / XR-55A9xJ

  XR-85Z9J/XR-75Z9J

  2020-modeller

  KD-43X80xxH/KD-49X80xxH

  KD-55X80xxH / KD-65X80xxH / KD-75X80xxH / KD-85X80xxH

  KD-55X90xxH / KD-65X90xxH / KD-75X9000H / KD-85X9000H

  KD-49X9500H

  KD-55X9500H / KD-65X9500H / KD-65X9500H

  KD-55A8H/KD-65A8H

  KD-75Z8H/KD-85Z8H

  2019-modeller

  KDL- 43W660G/KDL- 50W660G

  KD-43X7000G / KD-49X7000G / KD-55X7000G

  KD-65X7000G

  KDL-43W800G/KDL-49W800G

  KD-43X8000G / KD-49X8000G / KD-55X8000G

  KD-65X8000G/KD-75X8000G

  KD-43X8500G/KD-49X8500G

  KD-55X8500G / KD-65X8500G / KD-75X8500G

  KD-55A8G/KD-65A8G

  KD-55A9G / KD-65A9G / KD-77A9G

  2018-modeller

  KDL-43W660F/KDL-50W660F

  KDL-43W800F/KDL-49W800F

  KD-43X7000F / KD-49X7000F / KD-55X7000F / KD-65X7000F

  KD-43X7500F / KD-49X7500F / KD-55X7500F / KD-65X7500F

  KD-49X8500F

  KD-55X8500F / KD-65X8500F / KD-75X8500F

  KD-55X9000F / KD-65X9000F / KD-85X9000F

  KD-55A8F/KD-65A8F

  KD-55A9F/KD-65A9F

  MERK: Av/på-knappens plassering kan variere på andre TV-modeller. Sjekk sidene, baksiden, forsiden og oversiden av TV-en, eller se TV-ens bruksanvisning.