Artikkel-ID : 00223486 / Sist endret : 27.06.2019Skriv ut

Varemerker og logoer for Google LLC og tilhørende selskap

    • Google, Google Play, Chromecast, YouTube, Android, Android TV og andre beslektede merker og logoer er varemerker som tilhører Google LLC.
    • Oreo er et varemerke som tilhører Mondelez International, Inc.-gruppen.