Artikkel-ID : 00232520 / Sist endret : 07.10.2019

Personvernregler for "Support by Sony"

  Disse personvernreglene forklarer følgende punkter:
  i. Hvordan Sony Marketing Inc. ("Sony", "vi", "vår/vårt" eller "oss") kan lese, samle inn, bruke og/eller lagre informasjon om din bruk av "Support by Sony"-applikasjonen.
  ii. Hvordan du kan kontakte oss.
  Les disse personvernreglene og angi om du godtar vilkårene i dem ved å velge knappen eller avkrysningsboksen som beskriver ditt samtykke eller avvisning. Disse personvernreglene kommer i tillegg til eventuelle andre personvernregler som kan gjelde for din samhandling med Sony morselskap, undergruppe, filial, produkt, programvare eller tjeneste.

  1. Om Support by Sony
  "Support by Sony" er en applikasjon som er nyttig for raskt å finne hjelpeinformasjon for feilsøking av Sony-produktet ditt.

  2. Informasjon som samles inn når du bruker Support by Sony
  Informasjon som samles inn automatisk
  Sony kan også motta bestemt informasjon automatisk når du bruker Support by Sony-applikasjonen:
  • Enhetsinformasjon som er registrert av en bruker på Support by Sony-applikasjonen.
  (f.eks. enhets-ID, modellnavn, navn på produsent)
  • Applikasjonsinformasjon (f.eks. applikasjons-ID eller applikasjonsversjon)
  • Informasjon om hvordan du bruker Support by Sony-applikasjonen
  Informasjon beskrevet ovenfor som samles inn automatisk, vil bli lastet opp med et unikt nummer tilordnet enhetene denne applikasjonen er installert på, noe som lar oss skille dataene som er mottatt fra den enheten fra de som er mottatt fra andre enheter.
  Informasjon beskrevet ovenfor som samles inn automatisk, brukes til statistiske formål og for å sende deg hjelpeinformasjon basert på ditt valg av språk og region. Sony vil ikke sende deg markedsføringskommunikasjon du ikke har bedt om.
  Hvis du ønsker å stoppe automatisk datainnsamling, bør du stanse bruken av / avinstallere applikasjonen.
  Informasjon samlet inn gjennom tredjepartsmodul
  Sony kan samle inn informasjon gjennom følgende tredjepartsmodul(er) som er innebygd i Support by Sony-applikasjonen, og bruke slik informasjon som følger:
  *Informasjon innsamlet herunder kan også automatisk bli sendt til hver modulleverandør.
  [AWS Mobile SDK]
  Modulleverandør: Amazon Web Services, Inc.
  Personvernregler for Amazon Web Services: https://aws.amazon.com/privacy/?nc2=h_ls
  * Informasjon som samles inn gjennom denne modulen:
  * Informasjon om brukshistorikk for appen
  * EndpointARN
  * Formålet med innsamlingen:
  * Forbedre brukervennlighet og innhold
  * Sende push-varslinger
  [Google API]
  * Modulleverandør: Google, Inc.
  Personvernregler for Google API: https://developers.google.com/terms/
  * Informasjon som samles inn gjennom denne modulen:
  Informasjon tilknyttet push-varslinger (f.eks. enhets-ID, varslingskode)
  * Formålet med innsamlingen:
  Sende push-varslinger

  3. På hvilke andre måter bruker Sony informasjonen din?
  Utvikle framtidige produkter og tjenester
  Sony kan samle inn og/eller analysere informasjonen det henvises til i avsnitt 2 for å forbedre produktene og tjenestene våre og for å utvikle nye.
  Beskytte Sony og dets brukere
  Sony kan samle inn og/eller analysere informasjonen det henvises til i avsnitt 2 for å identifisere potensielle sikkerhetstrusler og for å beskytte Sony, dets brukere og dets morselskap og undergrupper.

  4. Hvem andre har tilgang til informasjonen din?
  Informasjonen din som kommuniseres til og lagres av Sony, kan bli gjort tilgjengelig for andre av Sony Corporations gruppeselskaper og for tredjepart, som følger:
  Sony Corporations gruppeselskaper
  Informasjonen din kan bli delt med Sony Corporation og Sony Global Manufacturing & Operations Corporation til formålene med å utføre aktivitetene som beskrives i avsnitt 2 og 3 ovenfor.
  Tredjepartskontraktører
  Vi kan bruke Hearbest Co., Ltd. som en tredjepartskontraktør for å prosessere eller analysere informasjonen din på vegne av Sony, til formålene som beskrives i disse personvernreglene.

  5. Dataarkivering, behandling av informasjonen din
  Vi vil arkivere informasjonen som beskrives i avsnitt 2 så lenge du bruker applikasjonene og i en periode på seks måneder deretter. Hvis du vil at vi skal slette brukeranskaffet data som du har anskaffet via applikasjonene, kan du kontakte oss på https://www.sony.net/supportapp, så vil vi svare innen rimelig tid og på rimelig måte. Vær oppmerksom på at noen av eller alle de brukeranskaffede dataene kan være nødvendige for at applikasjonene skal fungere korrekt, og vi må kanskje arkivere bestemt informasjon etter lovpålegg.

  6. Overføring av informasjonen din internasjonalt
  Applikasjonene er tilgjengelige for brukere over hele verden. Informasjonen din vil bli prosessert, lagret og overført til de formålene som er beskrevet i avsnitt 2 og 3 til land utenfor EØS-området og/eller ditt bostedsland, inkludert særlig Japan. Informasjonen din vil bli prosessert av personell som opererer utenfor EØS og/eller ditt bostedsland, som arbeider for oss eller for en av våre tjenesteleverandører og kan bli sett av slikt personell i de landene. Lov om databeskyttelse og personvern i disse landene gir kanskje ikke det samme nivået av beskyttelse som EØS og/eller ditt bostedsland og du vil kanskje ha færre juridiske rettigheter i forhold til din informasjon.

  7. Sikkerhet
  Sony gjennomfører rimelige sikkerhetstiltak som er laget for å beskytte mot tap, misbruk eller endring av din informasjon. Selv om vi gjør vårt beste for å beskytte informasjonen din, kan vi ikke garantere for sikkerheten til noe informasjon som overføres til oss gjennom applikasjonen eller som vi lagrer i våre systemer eller som er lagret på systemene til våre tredjepartskontraktører.

  8. Våre regler angående barn
  Sony forplikter seg til å overholde alle gjeldende lover og bestemmelser angående innsamling, lagring og bruk av personlig informasjon som gjelder barn. Hvis du er en forelder eller foresatt og er bekymret for at barnet ditt har gitt oss personlig informasjon uten ditt samtykke, bør du kontakte oss som beskrevet nedenfor.

  9. Personvernrettigheter
  I enkelte land, inkludert land i EØS, har du visse rettigheter i tilknytning til den personlige informasjonen Sony har om deg. Disse kan inkludere retten til å be om en kopi av den personlige informasjonen vi har om deg, og du kan be om at vi korrigerer, tilføyer, sletter eller blokkerer slik personlig informasjon. Hvis du vil utøve noen av disse rettighetene, kan du kontakte oss på https://www.sony.net/supportapp.

  10. Endringer
  Sony kan oppdatere disse personvernreglene fra tid til annen og av en hvilken som helst grunn.
  Sony vil varsle deg om endringer i personvernreglene gjennom applikasjonen.
  Hvis du på noe tidspunkt vil sjekke personvernreglene, kan du klikke på følgende nettadresse:
  https://www.sony.net/privacy/supportapp/en_gb/

  11. Kontaktinformasjon
  Hvis du har spørsmål eller bekymringer om disse personvernreglene, eller hvis du ønsker å utøve noen juridisk rett du kan ha i tilknytning til din personlige informasjon, kan du kontakte oss på https://www.sony.net/supportapp.

  Sist oppdatert: 10.01.2019