Artikkel-ID : 00234513 / Sist endret : 24.07.2023Skriv ut

[360] Analyser formen på ørene dine (360 Reality Audio)

  Ved å analysere øreformen din i Headphones Connect-appen får du en mer realistisk og oppslukende lyd. 
  Du kan gjøre dette når du utfører 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audio-oppsett). 

  Merk: Du kan bare analysere ørene dine når du bruker kompatible produkter fra Sony.

  Slik analyserer du øreformen din

  1. Start Headphones Connect-appen, og koble til Bluetooth-hodetelefonene dine.
  2. Velg 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audio-oppsett)  Analyse ear shape (Analyser øreform)  ANALYSE (ANALYSER).

    
  3. Når meldingen [Analyse your ear shape] (Analyser øreformen din) vises, velger du NEXT (NESTE).


    
  4. Les meldingen som vises, og velg OK.
    
  5. Når meldingen [Take a photo of your left ear] (Ta et bilde av det venstre øret) vises, velger du TAKE A PHOTO (TA BILDE).


   Merk: Når skjermbildet for å gi tilgang til appen vises, velger du [ALLOW] (TILLAT).
  6. Når meldingen [On the next screen, voice guidance will be provided] (På neste skjermbilde gis det taleveiledning) vises, velger du [OK].
  7. Sørg for å ta et bilde med ansiktet inne i rammen til appen
  8. Vri halsen mot høyre, og ta et bilde slik at den venstre siden av ansiktet ditt er inne i rammen til appen.
  9. Når meldingen [Your left ear has been successfully captured] (Det har blitt tatt et vellykket bilde av det venstre øret vises, velger du [NEXT] (NESTE).
  10. Sørg for å ta et bilde med ansiktet inne i rammen til appen.
  11. Vri halsen mot venstre, og ta et bilde slik at den høyre siden av ansiktet ditt er inne i rammen til appen. 
  12. Når meldingen [Your right ear has been successfully captured] (Det har blitt tatt et vellykket bilde av det høyre øret) vises, velger du [START].

  Når meldingen [completed] (fullført) vises, er analysen komplett.
  Når du har fullført analysen av ørene dine, utfører du [Optimise apps] (Optimaliser apper) i det neste trinnet. 
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik optimaliserer du apper (360 Reality Audio)