Artikkel-ID : 00234540 / Sist endret : 02.08.2023Skriv ut

[360] Slik optimaliserer du apper (360 Reality Audio)

  VIKTIG: Denne artikkelen gjelder kun for spesifikke produkter og/eller operativsystemer. Sjekk Gjeldende produkter og kategorier for å få mer informasjon.

   

  Ved å utføre funksjonen [Optimise apps] (Optimaliser apper) blir den innhentede informasjonen om øreformen din brukt i 360 Reality Audio-kompatible apper (f.eks. musikktjenesteleverandøren din). 

  Merk: Før du kan bruke funksjonen Optimise apps (Optimaliser apper), må du først analysere øreformen din. 
  Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik analyserer du øreformen din (360 Reality Audio)

  Slik optimaliserer du apper

  1. Start Headphones Connect-appen, og koble til Bluetooth-hodetelefonene dine.
  2. Velg 360 Reality Audio Setup (360 Reality Audio-oppsett) - Optimise apps (Optimaliser apper) - OPTIMISE (OPTIMALISER).

    
  3. Når meldingen [360 Reality Audio is only available from these music server apps] (360 Reality Audio er bare tilgjengelig fra disse musikkserverappene) vises, velger du appen du vil bruke.
  4. Les meldingen som vises, og velg enten [LAUNCH TO OPTIMISE] (START FOR Å OPTIMALISERE eller [INSTALL AND OPTIMISE] (INSTALLER OG OPTIMALISER).

  Når meldingen [OPTIMISE COMPLETE] (OPTIMALISERING FULLFØRT) vises, har funksjonen Optimise apps (Optimaliser apper) blitt utført.