Artikkel-ID : 00242580 / Sist endret : 27.03.2020Skriv ut

Det ser ikke ut som om Xperia-smarttelefonen min lades

  Hvis batteriet er helt tomt, kan det ta opptil 30 minutter før enheten reagerer på ladingen. I løpet av denne perioden kan det hende skjermen forblir mørk og ikke viser et ladeikon. Merk også at det kan ta opptil fire timer for et helt utladet batteri å bli fulladet.

  • Prøv denne fremgangsmåten for å finne ut om problemet skyldes laderen.
   • Kontroller at du bruker en original Sony-lader og en USB-kabel beregnet på lading av enheten din.
   • Bruk en original Sony-lader koblet til en stikkontakt for å lade enheten din. Enheten din lades mye saktere når du lader den fra en datamaskin med en USB-kabel.
   • Koble USB-kabelen fra enheten din, og koble kabelen til USB-porten på enheten igjen. Kontroller at ladekabelen er koblet skikkelig til USB-porten på enheten og at det ikke er noen hindringer, som f.eks. et beskyttende etui. Kontroller at laderen er koblet skikkelig til en stikkontakt med en aktiv strømkilde.
   • Kontroller at ladeporten er fri fra rusk, støv og fuktighet. En blokkert port kan hindre at USB-kontakten sitter skikkelig, og dermed hindre lading. Sørg for at USB-porten her helt tørr, og fjern forsiktig eventuelt rusk eller støv med f.eks. en plasttannstikker eller en tannbørste.
   • Forsøk å lade enheten ved å koble en annen USB-kabel til USB-porten på en datamaskin. Hvis enheten starter å lade, kan det være et tegn på at det er feil på laderen. Skift ut laderen med en original Sony-lader beregnet på lading av enheten din.
  • Slå av enheten og slå den deretter på igjen. Ved å gjøre dette, slår du av alle apper som kjører og frigjør minne, noe som enkelte ganger kan løse problemet automatisk.
  • Du kan tvinge enheten til å starte på nytt eller slå seg av i situasjoner der den slutter å reagere eller ikke starter på nytt på vanlig måte. Ingen innstillinger eller personlige data blir slettet under en tvunget omstart.

   Slik tvinger du enheten til å starte på nytt eller avslutte 

   Slik slår du på enheten 

  • Hvis fremgangsmåten for tvunget omstart ikke virker, prøv fremgangsmåten for 2-minutters omstart.

   Slik utfører du en tvungen 2-minutters omstart 

  • Hvis enheten din har Batteripleiefunksjonen og den er aktivert, kan det hende at enheten ikke er fulladet selv etter flere timer med lading. Batteripleiefunksjonen er designet for å øke batteriets levetid og ytelse.

   Slik aktiverer eller deaktiverer du Batteripleie

  • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.
  • Det anbefales at du sikkerhetskopierer og synkroniserer viktige data med en Google-konto.
  • Bruk Xperia Companion-dataprogrammet til å utføre en programvarereparasjon for å tilbakestille enheten din. Vær oppmerksom på at alle data slettes fra enheten når du utfører en programvarereparasjon. Innhold som du har lagret på et eksternt SD-kort, som for eksempel bilder, videoer og musikk, slettes ikke.

  Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

   Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

   For å reparere enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia Companion