Artikkel-ID : 00253767 / Sist endret : 30.11.2020

Lyden stemmer ikke overens med bildet eller du hører knitrelyder

  Det er oppdaget lydproblemer

  Dessverre kan det hende at du nylig har hatt problemer med lyden når Tune-in-appen er installert.
  Eksempler:

  • Lyden fra TV-en stemmer ikke overens med bildet som vises (problem med leppesynkronisering).
  • Lyden blir usynkronisert i en kort periode.
  • Du merker en reduksjon i lydkvaliteten eller hører knitrelyder.
    

  Hvordan løser jeg disse lydproblemene?

  Du kan løse problemet ved å avinstallere Tune-in-appen og utføre en myk tilbakestilling:

  • Alternativ 1: Trykk på og hold nede den grønne av/på-knappen på TV-fjernkontrollen til TV-en starter på nytt.
  • Alternativ 2: Utfør en ladningssyklus: Koble fra støpselet til TV-en, vent et minutt, og sett støpselet inn igjen.

  Hvis Tune-in-appen ikke er installert og du fortsatt opplever dette problemet, utfører du en myk tilbakestilling uansett. 
   

  Hva forårsaker disse lydproblemene, og hva vil Sony foreta seg?

  Etter utrulling av en fastvareoppdatering holder Sony alltid et øye med mulige bivirkninger. Uansett hvor nøye vi tester, kan kompleksiteten ved hvordan enheter og programvare kobles sammen, forårsake uønskede bivirkninger. 

  Identifiser, undersøk og rett opp

  Så snart vi la merke til dette problemet, startet vi med undersøkelser. Når vi har fullført denne undersøkelsen, publiserer Sony en fastvareløsning. 
  Inntil da ber vi om tålmodighet og støtte. Vi beklager ulempene dette medfører.