Artikkel-ID : S700024510 / Sist endret : 06.11.2012Skriv ut

Informasjon om nedlastinger til VAIO

  Denne artikkelen gir deg en oversikt over de forskjellige nedlastingene som er tilgjengelige på vår nettside.

  Alle tilgjengelige drivere og oppdateringer til din VAIO-modell kan du alltid finne i nedlastingsdelen som tilhører din modell.
  Avhengig av hvilken VAIO-modell du har, og hvilket operativsystem den levers med, så kan forskjellige underseksjoner være tilgjengelige.  Nedenfor ser du en liten oversikt.

  Latest Downloads (de siste nedlastingene)

  Denne delen inneholder alle de tilgjengelige oppdateringene til det forhåndsinstallert operativsystemet.  Oppdateringene kan gjelde programmer, drivere, komponenter, fastvareoppdateringer og BIOS-oppdateringer.
  Disse legges til basert på tilgjengelighet, og er som regel lagt ut for å løse problemer eller legge til funksjonalitet.

  De fleste av disse driverne er også tilgjengelige via VAIO Update eller Vaio Care (forhåndsinstallert).  Vi anbefaler at du alltid installerer tilgjengelige oppdateringer ved hjelp av VAIO Update/VAIO Care.
  Merk: VAIO Update/VAIO Care er bare tilgjengelige for det forhåndsinstallerte operativsystemet, og er ikke støttet hvis et annet operativsystem er installert på din VAIO. 

  Forhåndsinstallerte drivere og programmer

  Denne delen inneholder alle drivere og verktøy som er forhåndsinstallert på din VAIO.  Disse kan du bruke til å installere skadede drivere på nytt, eller hvis du ønsker å installere ditt eget operativsystem.
  Vi gjør vårt beste for at disse skal være tilgjengelige for alle VAIO-modeller.  

  Merk at du også kan finne de originale driverne på harddisken din, normalt i mappen C:\Windows\Drivers eller C:\Drivers.  På eldre modeller kan det hende at du finner de på gjenopprettingsplatene.

  Merknad 1:  Vi kan dessverre ikke tilby støtte til disse driverne.
  Merknad 2:  Vi har dessverre ikke tillatelsen til å publisere de originale installeringsprogrammene for tredjepartsprogrammer i denne delen.  De driverne og verktøyene vi publiserer er lagt ut for at din VAIO skal fungere korrekt, og ikke for å gjenopprette det originale forhåndsinstallerte miljøet. 

  Ned-/oppgradering av operativsystem

  Drivere og instruksjoner for ned- eller oppgradering av operativsystemet er bare tilgjengelig for enkelte modeller.    Du må gå til delen Downloads (nedlastinger) for å kunne se hvilke alternativer som er tilgjengelige, og her kan du se hvilke operativsystemer som er nevnt.

  Alle de aktuelle driverne er lagt opp på nedlastingsdelen for din VAIO.  Hvis et operativsystem ikke er nevnt, så betyr det at drivere for dette operativsystemet ikke eksisterer for denne modellen.
  For modeller med Windows 8 forhåndsinstallert: nedgraderingsdrivere er ikke tilgjengelige.

  Linux

  Dessverre kan vi ikke tilby kundestøtte eller drivere for Linux.  Du kan derimot få hjelp fra endre brukere i diskusjonsforumene for VAIO.