Høyoppløselig lyd

Høyoppløselig lyd

Høyoppløselig lyd
Kvinne som nyter høyoppløselig lyd Kvinne som nyter høyoppløselig lyd

Slik artisten tenkte det

Få mer intim lyd med originale studioopptak fra utvalget vårt av høyoppløselige lydprodukter. 

Hva er høyoppløselig lyd?

Dette begrepet refererer til en samling digitale prosesser og formater som tillater koding og avspilling av musikk med høyere samplingsfrekvenser enn standardene som brukes i CD-er.
Opprinnelig analog opptaksgraf

Det opprinnelige analoge opptaket

En graf for CD på 16 biter / 44,1 kHz

CD: 16-biters/44,1 kHz  

En graf for høyoppløselig lyd på 24 biter / 96 kHZ

Høyoppløselig 24-biters/96 kHz lyd

Grafene over begynner med de opprinnelige analoge lydbølgene og viser den lave samplingsfrekvens med CD-er sammenlignet med den større frekvensen som brukes til å spille inn høyoppløselig lyd. Det finnes ingen felles standard for høyoppløselig lyd, men de mest brukte spesifikasjonene er 24-biters/96 kHz (3,2 ganger overført enn med CD) og 24-biters/192 kHz (6,5 ganger mer data overført enn med CD).

PRODUKTSØK

KUNDESTØTTE