Artikkel-ID : 00197236 / Sist endret : 04.04.2018Skriv ut

Hvilke harddiskenheter er kompatible for opptak og avspilling?

   Modellnavn Produsent Filsystem Avspilling Opptak
  HD-EG5 Sony NTFS Ja Nei
   HD-E1 Sony NTFS Ja Nei
   HD-E1H Sony NTFS Ja Nei
   HD-E2 Sony NTFS Ja Nei
   HD-SG5 Sony NTFS Ja Nei
   HD-EG5U Sony FAT32 Ja Ja
  WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0020HBK 2TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0030HBK 3TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0040HBK 4TB Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0020HBK 2TB Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0030HBK 3TB Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0040HBK 4TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0010HBK 1TB Western Digital  Ja Ja
   WDBACW0020HBK 2TB> Western Digital  Ja Ja

  MERK: De uthevede områdene indikerer at selv om vi har sjekket kompatibiliteten til disse enhetene, kan vi ikke tilby støtte til kunder som bruker disse oppførte modellene hvis det skulle oppstå et problem.

  MERK:

  • HDD-terminal: 5 V / 800mA
  • Annen terminal: 5 V / 500 mA
   Modellnavn Produsent Filsystem AvspillingOpptak 
   HD-EG5 Sony  Ja Nei
   HD-E1 Sony  Ja Nei
   HD-EG5U* Sony  Ja Ja
   HD-SG5 Sony  Ja Nei
   WDBFJK0020HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0030HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0040HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBFJK0060HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBGLG0010HBK Western Digital  Ja Ja
   WDBGLG0020HBK Western Digital  Ja Ja

  MERK: De uthevede områdene indikerer at selv om vi har sjekket kompatibiliteten til disse enhetene, kan vi ikke tilby støtte til kunder som bruker disse oppførte modellene hvis det skulle oppstå et problem.

  Harddiskstasjoner (HDD-er) er bærbare, eksterne lagringsenheter du kan lagre filer som bilder, videoer/programmer og lyd på. Dette kan du se eller lytte til på et senere tidspunkt. Følgende HDD-modeller er kompatible med TV-en din.

  Ikke-Android TV-er fra 2017

  Spille av  Opptak*  Produsent  Modell  Bærbar type
  SONY HD-SG5 Ja
  SONY HD-S1A Ja
  SONY HD-T3 Nei
  SONY HD-U3 Nei
  SONY HD-E1 Ja
  SONY HD-E2 Ja 
  SONY HD-D2B Nei
  SONY HD-D3B Nei
  SONY HD-V2 Nei
  SONY HD-V3 Nei
   SONY HD-U2 Nei
   SONY HD-T2 Nei

   

  Ikke-Android TV-er fra 2016

  Spille av  Opptak*  Produsent  Modell
  SONY HD-U3
  SONY HD-Q3
  SONY HD-E2
  Buffalo HD-LLU3
  Buffalo HD-AVSU3
  Buffalo HD-PLFU3
  Buffalo HD-AVQ3
  Buffalo HD-PNFU3-C
  I-U-data AVHD-AUSQ
  I-U-data HDEL-UTB
  I-U-data AVHD-PUTSQ
  I-U-data HDCL-UT(UTB)
  I-U-data AVHD-AUT
  I-U-data HDPC-UTC

  *Opptaksfunksjonen er kun tilgjengelig for enkelte modeller og land/regioner.

   

  LCD-TV-modeller fra 2015

  Modellnavn Produsent Filsystem Avspilling Opptak
  HD-EG5 Sony NTFS Ja Nei
  HD-E1 Sony NTFS Ja Nei
  HD-SG5 Sony NTFS Ja Nei
  HD-EG5U* Sony FAT32 Ja Ja

  LCD-TV-modeller fra 2014

   Modellnavn  Produsent  Filsystem  Avspilling  Opptak
   HD-EG5  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-E1  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-E1H  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-E2  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-SG5  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja

  LCD-TV-modeller fra 2013

   Modellnavn  Produsent  Filsystem  Avspilling   Opptak
   HD-PG5  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-EG5  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-E1  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-E1H  Sony  NTFS  Ja  Nei
   HD-EG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja
   HD-PG5U  Sony  FAT32  Ja  Ja
   WDBACW0010HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
   WDBACW0020HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
   WDBACW0030HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja
   WDBACW0040HBK  Western Digital  NTFS  Ja  Ja

   

   

   

   

  MERK:

  • Begrepet «avspilling» defineres som at harddiskstasjonen kan spille av innhold, for eksempel bilder
  • Begrepet «opptak» defineres som at harddiskstasjonen kan ta opp og spille av innhold, for eksempel TV-programmer
  • Begrepet NTFS refererer til New Technology File System
  • Begrepet FAT32 refererer til File Allocation Table (32)
  • Enheten må være koblet til USB-porten for opptak via en USB-kabel for å kunne ta opp på en ekstern harddiskstasjon.
  • Lengden på USB-kabelen som følger med HD-EG5U, kan være for kort. Bruk en USB-kabel som er minst 80 cm lang.