Artikkel-ID : 00203760 / Sist endret : 04.06.2020Skriv ut

Hvilke typer USB-harddiskstasjoner er kompatible med TV-en min (annet enn Android TV-er)?

Støttede USB-harddiskstasjoner

  VIKTIG: Denne artikkelen gjelder kun for bestemte produkter. Sjekk de aktuelle produktene i denne artikkelen.

  USB-harddiskstasjoner som kan brukes med BRAVIA TV-er, må oppfylle følgende krav. Sony kan imidlertid ikke garantere at de kommer til å fungere. Bruk dem på egen risiko.

  • Støttede filsystemer og maksimale harddiskstørrelser
   Filsystem før tilkoblingStøtteMaks. harddiskstørrelse
   FAT16Støttes ikke-
   FAT32*Støttes2 TB
   eXFATStøttes16 TB
   NTFSStøttes16 TB
   *Den maksimale størrelsen per fil i en USB-harddiskstasjon er begrenset til 4 GB.
    
  • O/MIN: Ingen betingelse
    
  • Lese-/skrivehastighet: Ingen betingelse
    
  • Den maksimale utgangsstrømmen på TV-ens USB-port: 500 mA
   Bruk en ekstern USB-harddiskstasjon på maksimalt 500 mA. Hvis den overskrider dette strømbehovet, kan ikke TV-en forsyne enheten med den nødvendige effekten som trengs for å fungere som den skal.

  MERK: Enheten må være koblet til USB-opptaksporten via en USB-kabel for å kunne ta opp på en ekstern USB-harddiskstasjon.


  Terminaler og etiketter kan variere avhengig av land/region/TV-modell.