Artikkel-ID : 00190158 / Sist endret : 11.12.2017Skriv ut

Grå varer fra områder utenfor EØS og Sveits

  Sony har blitt gjort oppmerksom på at et antall forhandlere importerer originalvarer fra Sony fra områder utenfor det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) og Sveits med den hensikt å selge disse til forbrukere i EØS og Sveits.  Disse produktene er ofte ment for det amerikanske eller asiatiske markedet som kan ha andre standarder eller en annen lovgivning.

  Hvis du bor i EØS eller Sveits og kjøper et produkt fra en av disse forhandlerne, eller hvis du kjøper et produkt fra områder utenfor EØS og Sveits, vil vi gjerne gjøre deg oppmerksom på farene som forbindes med å kjøpe varer på det «grå markedet». Varer på det grå markedet (eller det parallelle) defineres som et ikke-forfalsket produkt som kommer fra områder utenfor EØS og Sveits.

  Forbrukere i EØS og Sveits kan oppleve at varer på det grå markedet ikke svarer til deres forventninger, ettersom produktene ikke har blitt konfigurert for og tilpasset deres lokale marked. For eksempel:

  • De er kanskje ikke CE-merket, noe som kreves i henhold til europeisk lovgivning og som viser at produktene imøtekommer europeiske sikkerhetskrav og derfor kan selges på det europeiske markedet.
  • Varer på det grå markedet dekkes ikke av reparasjonsretningslinjene til Sony i EØS og Sveits, og av den grunn dekkes ikke servicearbeid av produksjonsgarantien til Sony*. Dette betyr også at garantidekningen ikke gjelder, selv for helt ødelagte produkter som leveres til et verksted i EØS eller Sveits. Du kan bruke følgende kobling for å finne ut mer om garantiretningslinjene våre:     
   http://services.sony.no/support/no/warranty/general.
  • Ettersom Sony ikke har til hensikt å selge grå varer på markedet i EØS og Sveits, er slike produkter ikke kvalifisert til være med i europeiske salgskampanjer.
  • Esken må ikke inneholde en type strømtilførsel til bruk i EØS eller Sveits (adapter/ledning) eller potensielt inneholde en type strømtilførsel som ikke ble gitt av Sony og som Sony ikke kunne utføre respektive kvalitetssjekker av.
  • Produkter og tilbehør som var ment for forskjellige land/regioner, er kanskje ikke kompatible med hverandre.

  Du kan bruke følgende kobling for å finne en autorisert Sony-forhandler i nærheten av deg:
  https://www.sony.no/dealerlocator/search

  * Turistmodeller som har et turistbegrenset garantikort, kan være dekket av produksjonsgarantien til Sony, selv om de ble kjøpt i områder utenfor EØS og Sveits.