Artikkel-ID : 00253749 / Sist endret : 18.11.2020Skriv ut

Slik feilsøker du problemer med kontinuerlig omstart av Android-TV-er fra Sony fra 2020

  Hvis en kunde ikke bruker HbbTV og stadig opplever dette problemet etter å ha forsøkt å utføre trinnene i artikkelen, ber du kunden om å deaktivere HbbTV.

  VIKTIG: Denne artikkelen gjelder kun for spesifikke produkter og/eller operativsystemer. Sjekk Gjeldende produkter og kategorier for å få mer informasjon.

  Starter Android-TV-en din fra Sony fra 2020 kontinuerlig på nytt?

  Hvis Android-TV-en din fra Sony starter kontinuerlig på nytt eller med andre ord sitter fast i en evig omstartsspiral, må du kanskje utføre en tvungen tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

  Det kontinuerlige omstartsproblemet kan oppstå når TV-programvaren krasjer etter en fastvareoppdatering, slik at du ikke får utført en normal tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

  Hvis TV-en starter på nytt kontinuerlig, viser den følgende oppstartsskjerm:

  Marshmallow-omstart

  Slik utfører du en tvungen tilbakestilling til fabrikkinnstillingene med TV-knappene

  ADVARSEL: En tvunget tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle tilpassede innstillinger på TV-en, inkludert nedlastede apper, systemdata, kanalsortering og trådløse nettverksinnstillinger. Demodata for forhandlere ZH8 -modeller blir også slettet fra det interne minnet. Hvis du har tilgang til TV-menyen, utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene i stedet.

  Før du starter en tvungen tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

  • Det kan være nødvendig med to personer.
  • Plasseringen av knappene varierer avhengig av TV-modellen.
  • Når du har utført den tvungne tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene, kan du kanskje gjenopprette noen av appens data hvis apper er synkronisert med Google™-kontoen din. Trinnene for å synkronisere apper varierer avhengig av TV-menyalternativene:
   • HOME (Hjem)Settings (Innstillinger)Device Preferences (Enhetsinnstillinger) eller Accounts & Sign-In (Kontoer og pålogging)GoogleChoose synced apps (Velg synkroniserte apper) → Velg elementene du vil synkronisere med kontoen → Sync now (Synkroniser nå).
   • HOME (Hjem)Settings (Innstillinger)GoogleVelg synkroniserte apper i Sync (Synkroniser) → Velg elementene du vil synkronisere med kontoen → Sync now (Synkroniser nå).
   • HOMESettings (Innstillinger)Personal (Personlig)GoogleVelg synkroniserte apper i Sync (Synkroniser) → Velg elementene du vil synkronisere med kontoen → Sync now (Synkroniser nå).

  Slik utfører du en tvungen tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

  Finn først ut hvor mange knapper det er på TV-en din. Du kan bruke denne koblingen for å finne ut hvor TV-knappene er plassert.

  1. Bare én knapp på TV-en: Knappen (av/på) er plassert på undersiden på midten eller venstre side av TV-en når den ses forfra.
  2. Tre knapper på TV-en: Knappene er plassert enten på høyre eller venstre side av TV-en eller på baksiden, avhengig av modellen.

  Hvis du ikke finner knappene på TV-en, kan du se i bruksanvisningen for TV-en. Brukanvisninger finner du på din modells kundestøtteside.


  Følg instruksjonene i henhold til hvor mange knapper det er på TV-en din.

  Type A: TV-modellen din har bare én knapp

  Type B: TV-modellen din har tre knapper


  Jeg har utført en tvungen tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, men jeg får ikke utført satellittsøk

  Hvis du har problemer med satellittsøk etter å ha utført en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du lese veiledningen vår for satellittsøk eller se denne videoen:

  Hvis du fremdeles ikke får søkt, kan du kontakte oss.