Artikkel-ID : S700024498 / Sist endret : 30.10.2012

Windows 8 - Slik kan du koble deg til et trådløst tilgangspunkt

  Slik kan du koble deg til et trådløst tilgangspunkt


  Merk
  • Sørg for at bryteren for det trådløse nettverkskortet er slått på hvis du har en av de modellene som kommer med en knapp for den trådløse maskinvaren.
   Se i brukerveiledningen hvis du er usikker på om din VAIO har en slik knapp
  • Kontroller at Wi-Fi er slått på i PC Settings (datamaskininnstillinger)
  1. Vis Amulettmenyen ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste høyre hjørne.
  2. Velg “Settings” (innstillinger)
  3. Velg “Change PC settings” (endre datamaskinens innstillinger)
  4. Velg kategorien “Wireless” (trådløst)
  5. Bekreft at “Wi-Fi” er satt til on (på)


  På Amulett-menyen
  1. Vis Amulettmenyen ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste høyre hjørne.
  2. Velg “Settings” (innstillinger)
  3. Velg ikonet til det trådløse nettverkskortet
  4. Bekreft at “Airplane mode” (flymodus) er satt til Off (av)
   Sett det til Off (av) hvis’det er slått på nå
  5. Velg det trådløse nettverket som du ønsker å koble deg til
  6. Sett en hake ved siden av “Connect automatically” (koble til automatisk) hvis du ønsker å koble deg til dette tilgangspunktet automatisk
  7. Velg “Connect”
   Tast inn en passfrase/passnøkkel hvis du blir bedt om det
  8. Velg ønskede delingsalternativer:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (For networks in public places) (nei, ikke slå på deling eller koble til enheten (for nettverk på offentlige steder))
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (For home or work networks) (ja, slå på deling og koble til enheter (for hjemme- og bedriftsnettverk))

  Fra skrivebordet
  1. Velg det trådløse ikonet som du finner til høyre på statusfeltet
  2. Bekreft at “Airplane mode” (flymodus) er satt til Off (av)
   Sett det til Off (av) hvis’det er slått på nå
  3. Velg det trådløse nettverket som du ønsker å koble deg til
  4. Sett en hake ved siden av “Connect automatically” (koble til automatisk) hvis du ønsker å koble deg til dette tilgangspunktet automatisk
  5. Velg “Connect”
   Tast inn en passfrase/passnøkkel hvis du blir bedt om det
  6. Velg ønskede delingsalternativer:
   1. No, don’t turn on sharing or connect to device (For networks in public places) (nei, ikke slå på deling eller koble til enheten (for nettverk på offentlige steder))
   2. Yes, turn on sharing and connect to devices (For home or work networks) (ja, slå på deling og koble til enheter (for hjemme- og bedriftsnettverk))