Artikkel-ID : S700024467 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Slik får du tilgang til kontrollpanelet

  Slik får du tilgang til kontrollpanelet  Det nye kontrollpanelet er nå kalt “PC settings” (datamaskininnstillinger), og her kan brukeren tilpasse innstillingene til Windows 8.
  1. Start Amulettene ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste venstre hjørne.
  2. Velg “Settings” (innstillinger)
  3. Velg “PC settings” (datamaskininnstillinger)
  4. Brukeren vil få tilgang til følgende kategorier:
   1. Personalize (tilpasse)
   2. Users (brukere)
   3. Varsler
   4. Søk
   5. Del
   6. Generelt
   7. Privacy (personvern)
   8. Devices (enheter)
   9. Ease of Access (hjelpemiddel)
   10. Sync your settings (synkroniser innstillingene dine)
   11. HomeGroup (hjemmegruppe)
   12. Windows Update (Windows oppdatering)

  Det klassiske kontrollpanelet eksisterer fortsatt, og det får du tilgang til på følgende måte:
  1. Start Amulettene ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste venstre hjørne.
  2. Velg “Search” (søk)
  3. Tast inn “Control Panel” (kontrollpanel)
  4. Velg “Control Panel” (kontrollpanel)
  5. Det klassiske kontrollpanelet vil nå starte i skrivebordsmodus
  Eller
  1. Start Amulettene ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste venstre hjørne av skjermen
  2. Velg “Settings” (innstillinger)
  3. Velg “Control Panel” (kontrollpanel)