Artikkel-ID : S700024513 / Sist endret : 20.09.2012Skriv ut

Merknader rundt bruk av Wi-Fi-funksjonen


  Merknader rundt bruk av Wi-Fi-funksjonen

  Wi-Fi-enheter benytter 2,4 GHz båndet, og dette benyttes av et utvalg enheter. Wi-Fi-enheter benytter tilgjengelige teknologier til å redusere radioforstyrrelser fra andre enheter som benytter samme frekvens. Men radioforstyrrelser kan fortsatt føre til redusert hastighet på dataoverføringen, redusere kommunikasjonsrekkevidden eller føre til kommunikasjonsfeil.

  Hvis både Bluetooth-funksjonen og 2,4 GHz Wi-Fi-funksjonen til ditt nettbrett er aktivert, kan dette føre til at forstyrrelser oppstår, og at du oppnår lavere overføringshastigheter eller andre problemer.

  Dataoverføringshastighet og kommunikasjonsrekkevidde kan variere på bakgrunn av følgende betingelser:

  • Avstanden mellom enhetene.
  • Hindre mellom enhetene.
  • Enhetens konfigurering.
  • Signalforholdene.
  • Omgivelsene (veggmaterialer el.l.).
  • Programvaren som benyttes.
  • Kommunikasjon kan bli kuttet avhengig av signalbetingelsene.

  Dataoverføringshastigheten som er oppgitt i spesifikasjonene er den teoretiske maksimale hastighetene, og vil normalt ikke reflektere den reelle overføringshastigheten.

  Den reelle overføringshastigheten kan være tregere enn hastigheten som angis på nettbrettet ditt.