Artikkel-ID : 00242612 / Sist endret : 02.12.2021Skriv ut

Jeg kan ikke oppdatere enhetsprogramvaren ved hjelp av en datamaskin

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Kontroller at skjermen på enheten ikke er låst og at enheten din er konfigurert til å overføre data.

   Slik angir du at enheten skal overføre data (Android 10/Android 9) 

   Slik angir du at enheten skal overføre data (Android 8) 

  • Datamaskinen må være koblet til Internett når du oppdaterer enhetsprogramvaren ved hjelp av Xperia Companion.
  • Hvis datamaskinen har en brannmur, må du kontrollere at brannmuren ikke hindrer kjøringen av de aktuelle oppdateringprogrammene.

   Kontrollere brannmuren 

  • Hvis du prøver å oppdatere enheten når du er koblet til et bedriftsnettverk, kan det hende du bruker en proxy-server. Kontakt nettverksansvarlig hvis du trenger mer hjelp.
  • Kontroller at du bruker en original Sony USB-kabel som er beregnet spesielt på enheten din, og at den er koblet til enheten og datamaskinen på riktig måte.
  • Kontroller at USB-kabelen ikke er skadet. Prøv å bruke en annen USB-port på datamaskinen.
  • Hvis enheten har et minnekort, kobler du enheten fra datamaskinen og deaktiverer minnekortet. Deretter fjerner du minnekortet fra enheten og kobler enheten til datamaskinen igjen.

   Slik deaktiverer du minnekortet