portrett av en sminket kvinne med krystaller under øynene

Nemanja Maraš

Nemanja Maraš | Serbia

«Det som interesserer meg mest, er menneskets underbevissthet, ansiktet bak masken»

Nemanja Maraš er en visuell kunstner og utforsker av det indre selvet. Han ble født i Beograd og tok en bachelorgrad i anvendt kunst – fotografi ved fakultetet for anvendt kunst (2012) og en mastergrad i digital kunst ved fakultetet for media og kommunikasjon (2019). Han var opprinnelig interessert i motefotografering, men gikk fort videre til konseptuell kunst. Etter mange år med utforsking, fant han ut at portrettfotografering og det å utforske menneskets underbevissthet, ansiktet bak masken, var det som interesserte han mest.

Nemanjas sett

Nemanjas historier