Artikkel-ID : 00126958 / Sist endret : 12.07.2018Skriv ut

Slik går du tilbake til den forrige versjonen av Windows etter at du har installert Windows 10.

  Windows 10 inneholder en Gå tilbake-funksjon med et 30-dagers vindu for å gå tilbake den forrige versjonen av Windows (Windows 7 eller Windows 8.1) – eller en tidligere utgave av Windows 10 – hvis du må eller vil det etter oppgradering.

  VIKTIG:

  • Du må gjøre dette innen de første 30 dagene etter oppgradering til Windows 10.
  • Du kan bare gå tilbake til den forrige versjonen av Windows hvis du installerte Windows 10 som en oppgradering fra Windows 7 eller Windows 8.1. Hvis du har utført en full installasjon av Windows 10 "fra bunnen,"  kan du bare gå tilbake til en tidligere utgave av Windows 10.
  • Hvis du har brukt et passord for å logge deg på en økt i Windows 7 eller 8.1, må du merke deg dette passordet.
  • Hvis du ikke allerede har gjort det før oppgradering til Windows 10, anbefaler vi på det sterkeste at du tar en sikkerhetskopi av alle data før du starter nedgraderingsprosessen.
  • Programmer som er installert (eller fjernet) etter oppgradering til Windows 10 må installeres på nytt.
  • Alle system- eller oppsettendringer som er utført på datamaskinen etter oppgradering til Windows 10 vil gå tapt.
  • Hvis du fikk problemer med lite diskplass og måtte bruke en ekstern USB-lagringsenhet for å fullføre den opprinnelige oppgraderingen til Windows 10, må du ha den samme USB-lagringsenheten tilgjengelig når du kjører Gå tilbake-prosedyren.
  Det er bare å følge prosedyren som er beskrevet her for å gå tilbake til Windows 7 eller Windows 8.1:
  1. Start med å åpne Start-menyen og velg Innstillinger.
  2. Fra menyen Innstillinger velger du Oppdater og sikkerhet.

   Oppdater og sikkerhet
  3. Velg Gjenoppretting i den venstre ruten. Du ser tre alternativer:

   1. Tilbakestille denne PCen: Slette alt og reinstallere Windows 10.
   2. Gå tilbake til [din forrige versjon av Windows]: Dette vil gjenopprette din forrige versjon av Windows.
   3. Avansert oppstart: Her kan du endre oppstartsinnstillingene for PCen, gjenopprette Windows fra et systembilde, starte opp fra en plate eller USB-enhet, etc.

    Gjenopprettingsalternativer

  4. Velg Kom i gang under Gå tilbake til [din forrige versjon av Windows]. Microsoft vil deretter be om tilbakemelding om Windows 10.
  5. Følg instruksjonene på skjermen og velg Gå tilbake til Windows 7/8.1.

  ADVARSEL: Det er risiko for tap av data. Ikke slå av eller koble fra datamaskinen under nedgraderingsprosessen.

  Deretter starter tilbakeføringsprosessen. Tiden det tar er avhengig av hvor mye data som er lagret på datamaskinen, ytelsen til maskinvaren osv. Det kan ta alt fra 10 minutter og opptil flere timer. 

  MERK: Når 30-dagers vinduet er utløpt, vil ikke Gå tilbake-funksjonen lenger vises i skjermbildet Oppdater og sikkerhet.

  Når tilbakerullingen er fullført, starter PCen automatisk på nytt og laster inn den forrige versjonen av Windows.

  VIKTIG: Gå tilbake-funksjonen kan gå feil hvis noe av det følgende er tilfelle:

  • Datamaskinen går på batteridrift. Datamaskinen må kobles til nettspenning.
  • En Oppdater-prosedyre har blitt utført.
  • En Tilbakestill-prosedyre har blitt utført.
  • Diskoppryddingskatalogen (windows.old eller .~bt) har blitt redigert.
  • Filer er slettet manuelt fra katalogene windows.old eller .~bt, eller hele katalogene har blitt slettet.
  • En ny brukerkonto har blitt lagt til (gjelder ikke lokal kampanjekonto til en Microsoft-konto).

  Hvis Gå tilbake-funksjonen ikke er tilgjengelig, må du utføre en systemgjenoppretting .