Artikkel-ID : 00123674 / Sist endret : 29.03.2019Skriv ut

Gjenopprette datamaskinen (Windows 8.x)

  Følg disse trinnene for å utføre en systemgjenoppretting utenfor Windows.

  1. Trykk og hold inne av/på-knappen til datamaskinen er slått helt av.

   Viktig!

   • Datamaskinen må være helt avslått før du følger denne fremgangsmåten.
   • Når du bruker avslutningsalternativet i Windows 8, slår ikke datamaskinen seg helt av, men logger av alle brukere og går inn i dvalemodus. Dette kalles hybrid avslutning. Denne nye avslutnings-/oppstartsfunksjonaliteten gjør at tilkoblet maskinvare kan forbli initialisert, og er raskere og enklere enn en ny, fullstendig initialisering av systemet.
  2. Trykk assistanseknappen på tastaturet.

   Bilde

   Obs! Plasseringen til assistanseknappen er avhengig av datamaskinmodellen du har. Du finner plasseringen til assistanseknappen ved å se i de medfølgende bruksanvisningene.

  3. Skjermen VAIOCare | Rescue Mode vises når datamaskinen starter.

   Bilde

   Obs!

   • Recover or maintain your System [F10] (gjenopprett eller vedlikehold systemet) – Du bruker dette alternativet til å utføre en systemgjenoppretting og tilbakestille datamaskinen til fabrikktilstanden.
   • Start from media (USB device/optical disc) [F11] (start fra medium (USB-enhet/optisk plate) – Du bruker dette alternativet til å starte datamaskinen fra en CD-/DVD-plate eller USB-enhet.
   • Start from network [F12] (start fra nettverk) – Du bruker dette alternativet til å starte datamaskinen fra en nettverksstasjon.
   • Start BIOS [F2] – Du bruker dette alternativet til å gå inn i og endre BIOS-et.
   • Shut down [F4] (slå av) – Du bruker dette alternativet til å slå av datamaskinen.
   • Start Windows [Esc] – Du bruker dette alternativet til å starte Windows på datamaskinen som vanlig.
   • Select language [F1] (velg språk) – Du bruker dette alternativet til å velge et annet språk.
  4. Trykk F10 for å velge alternativet Recover or maintain your System [F10] (gjenopprett eller vedlikehold systemet).
  5. Klikk det foretrukne tastaturoppsettet på skjermen Choose your keyboard layout (velg tastaturoppsett).

   Bilde
    
  6. Klikk alternativet Troubleshooter (feilsøking) i Choose an option (velg et alternativ).

   Bilde
    
  7. Klikk alternativet Recovery and maintenance (gjenopprett og vedlikehold) på Troubleshooter-skjermen (feilsøking).

   Bilde
    
  8. Klikk Windows 8 på skjermen Recovery Tool (gjenopprettingsverktøy).

   Bilde
    
  9. Klikk alternativet Start recovery wizard (start gjenopprettingsveiviseren) på skjermen VAIO Care (Rescue Mode).

   Bilde
    
  10. Klikk Yes, I'd like to rescue my data (ja, jeg vil redde dataene mine) i vinduet Do you need to rescue your data? (trenger du å redde dataene dine?).

   Bilde

   Obs! Hvis du ikke har data på datamaskinen som du må sikkerhetskopiere, klikker du Skip Rescue-knappen (hopp over redning) og går videre til trinn 16.

  11. Koble en ekstern lagringsenhet til datamaskinen, for eksempel en USB-harddisk eller minnepinne.
  12. Klikk Easy rescue (enkel redning) i vinduet Select Rescue type (velg redningstype).

   Bilde

   Obs!

   • Hvis du vil velge filene som skal sikkerhetskopieres, manuelt, klikker du Custom Rescue (tilpasset redning) og følger deretter instruksjonene på skjermen.
   • Programvaren oppdager dataene automatisk.
  13. Klikk stasjonen der du vil sikkerhetskopiere dataene, og klikk deretter Next-knappen (neste).

   Bilde

   Obs! Denne skjermen viser hvor mye plass det er behov for, og hvor mye plass som er ledig på den eksterne stasjonen.

  14. Klikk Start Rescue-knappen (start redningen) i vinduet Confirm options and start rescue (bekreft alternativene og start redningen).

   Bilde

   Obs! Et fremdriftsvindu viser statusen til sikkerhetskopieringen.

  15. Klikk Next-knappen (neste) i vinduet Rescue has completed successfully (redningen er fullført).

   Bilde
    
  16. Klikk Yes, I'm sure (ja, jeg er sikker) i vinduet Are you sure you want to start recovery (er du sikker på at du vil starte gjenopprettingen?), og klikk deretter Start Recovery-knappen (start gjenoppretting).

   Bilde

   Obs! Det vises et statusvindu som angir fremdriften til de ulike programmene. Ingen videre handling er nødvendig. Denne prosessen kan ta opptil 2 timer, og det kan hende at datamaskinen starter på nytt flere ganger.

   Bilde
    

  17. Klikk Restart-knappen (start på nytt) i vinduet Recovery complete (gjenoppretting fullført).

   Bilde
    
  18. Når datamaskinen starter på nytt, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere operativsystemet og fullføre gjenopprettingen av systemet.