Artikkel-ID : 00235861 / Sist endret : 10.12.2019Skriv ut

Velkommen til Android™ 9 Pie (gjelder for TV-modeller fra 2018)

  Denne siden introduserer viktige funksjoner fra det nyeste Android-operativsystemet. Merk at denne siden bare gjelder for AF9- og ZF9-serien.

  Dolby Atmos: Android-P Dolby Atmos: Android-P

  Nye Hurtiginnstillinger og strømlinjeformede Innstillinger-menyer


  Få rask tilgang til Hurtiginnstillinger via ACTION-MENYEN på fjernkontrollen. Du kan også legge til eller fjerne apper etter eget ønske.
  Strømlinjeformede innstillinger: Alle alternativene i Innstillinger ligger nå under sju kategorier, noe som gjør det enklere å finne det du trenger.

  Støtte for Apple AirPlay / HomeKit


  Med Apple AirPlay kan du strømme filmer, musikk, spill og bilder til TV-en fra en iPhone, iPad eller Mac.

  Integrert Dolby Atmos-støtte via TV-ens innebygde høyttalere


  Nå kan du oppleve Dolby Atmos med opprinnelig lyd rett fra TV-en.
  I tillegg kan Lydmodus-kompatible modeller bytte til Dolby Audio automatisk, slik at du kan nyte innhold med Dolby Atmos.

  Ekstra fordeler


  Endringer av menyer og grensesnitt

  Nye funksjoner

  Andre endringer

  Funksjonen støttes ikke lenger


  Endringer av menyer og grensesnitt


  Strømlinjeformet Innstillinger-meny

  Alle alternativene i Innstillinger ligger nå under syv kategorier.

  • TV-titting: Kringkastingsinnstillinger, som kanaloppsett, opptak, teksting, sperrefunksjon, kabel-/satellittboks (gjelder bare for IR Blaster-kompatible modeller) osv.
  • Skjerm og lyd: Innstillinger for bilde- og lydjusteringer
  • Nettverk og Internett: Innstillinger for Internett- og hjemmenettverkstilkoblinger
  • Kontoer og pålogging: Google-kontoinnstillinger
  • Apper: Innstillinger for apper
  • Enhetsinnstillinger: Andre enhetsinnstillinger, som dato og klokkeslett, språk, tilgjengelighet, Chromecast built-in osv.
  • Fjernkontroller og tilbehør: Innstillinger for fjernkontrollen og Bluetooth-enhetstilkoblingene

  Forslag har også blitt lagt til for å konfigurere innstillingene som ble hoppet over under det innledende oppsettet.


  Jevnere overgang til kanallisten og den fullstendige TV-guiden

  Når du trykker på knappen TV på fjernkontrollen, vises nå kanallisten i TV-meny .

  Når du velger TV-kontroll nederst til venstre i TV-meny, vises tilgjengelige funksjoner mens du ser på TV, som Bilde-i-bilde og Legg til Favoritter.

  Du kan trykke på (Ned)-knappen på fjernkontrollen for å vise programoversikten, og (Opp)-knappen for å gå tilbake til TV-meny. Når du bruker programguiden, kan du fortsette å se på programmet du så på, på den lille skjermen som vises.


  Forbedrede IR Blaster-innstillinger (gjelder bare for IR Blaster-kompatible modeller)

  Navnet Sett opp IR Blaster har blitt endret til Oppsett av kabel/satellittboks.
  For å få tilgang til betjeningsmenyen for kabel-/satellittboksen (dekoder) må du nå trykke på knappen TV på fjernkontrollen i stedet for knappen ACTION-MENYEN . Hvis kabel-/satellittboksen (dekoderen) konfigureres med Oppsett for kanalrekkefølge i Oppsett av kabel/satellittboks, vises Direktesendt TV , og en liste over programmer som du kan se på, vises når du velger Direktesendt TV.

  Hvis du i tillegg utfører Oppsett av kabel/satellittboks på britiske modeller, kan du bruke knappen REC på fjernkontrollen for å ta opp innhold fra konfigurerte enheter, og knappen TITTELLISTE for å vise Tittelliste for opptak.


  Omkonfigurert HDMI IN-betjeningsmeny

  For å få tilgang til Hjem (meny), Alternativer, og Bilde-i-bilde kan du nå trykke på knappen VISNING (EU/PA: (Info)) på fjernkontrollen i stedet for knappen ACTION-MENYEN .
  Bilde-i-bilde har blitt endret til (Bilde-i-bilde)-ikonet.


  Forbedrede Tittelliste for opptak -funksjoner

  Slette og Beskytt for opptakstitler, som ble vist da knappen ACTION-MENYEN på fjernkontrollen ble trykket på, utføres nå med (Slette) på Tittelliste for opptak og fargeknappene.


  Legger til Omstart-meny

  Omstart-menyen vises på TV-skjermen ved å trykke på og holde inne av/på-knappen på TV-ens fjernkontroll i et par sekunder.

  Inngangsmenyen kan nå tilpasses


  I tillegg til TV-en og HDMI-tilkoblede enheter kan du nå velge USB-drivere på den nye menyen. Du kan også legge til nye apper og omorganisere plasseringen til ofte viste apper.


  Nye funksjoner


  Video-/album-/musikkapper kombinert i Mediespiller-appen

  Videoer, bilder og musikk kan nå vises som en liste i Mediespiller-appen.

  Støtte for HEVC 100/120 Hz

  Støtter HEVC 100/120 Hz-formatet for USB-videoavspilling.


  Andre endringer


  Oppdaterte ikoner på startskjermen

  Utformingen av enkelte ikoner har blitt endret, og ikonet Timer har blitt lagt til øverst til høyre på Hjem-skjermen .


  Ekstra innebygd mikrofonfunksjonalitet

  Når du velger mikrofonikonet på Hjem-skjermen og andre skjermer, brukes nå den innebygde mikrofonen i stedet for mikrofonen på fjernkontrollen.


  Belysnings-LED-en illustrerer når Ok Google-gjenkjennelse aktiveres, i den innebygde mikrofonen, når TV-en er slått på og i standbymodus

  Belysnings-LED-en blinker (gult), som skjer når “Ok Google” gjenkjennes på den innebygde mikrofonen, ikke bare i standbymodus, men også når TV-en er slått på.


  Passer gjennom-modus har blitt lagt til

  Passer gjennom-modus kan spille av komprimert lyd på lydanlegg og soundbarer.
  MERK: Når Passer gjennom-modus er angitt, kan det hende at lyder som TV-tastetoner og talerespons ikke spilles av. Talegjenkjenningsfunksjonen til den innebygde mikrofonen kan også bli mindre effektiv.


  Foretrukket satellitt-alternativet viser navn på leverandører

  Elementene som ble vist som Foretrukket satellittTV-meny, har blitt endret til leverandørenes navn for enklere identifisering.


  Funksjonen støttes ikke lenger


  Funksjonen for holding av tekst-TV har blitt fjernet

  Funksjonen (Holding av tekst-TV), som ble utført ved å trykke på (INPUT)-knappen på fjernkontrollen mens tekst-TV ble vist, har blitt fjernet.


  *iPhone, iPad, Mac, AirPlay og HomeKit er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.