Artikkel-ID : 00254257 / Sist endret : 06.09.2023Skriv ut

Hvordan tilbakestiller jeg til fabrikkinnstillingene på Android-TV-en fra Sony?

  VIKTIG: Denne artikkelen gjelder kun for spesifikke produkter og/eller operativsystemer. Sjekk Gjeldende produkter og kategorier for å få mer informasjon.

  ADVARSEL: En tilbakestilling til fabrikkinnstillingene sletter alle tilpassede innstillinger, inkludert kanaler, kontoinformasjon (for eksempel en Google-konto), system- og appdata, nedlastede apper, innstillinger for kablede og trådløse nettverk samt foreldrelåsinnstillinger.   Viktig informasjon før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

  Svarer ikke TV-en / sitter TV-en fast i en kontinuerlig omstartssirkel?

  VIKTIG: Hvis TV-en ikke svarer eller starter på nytt kontinuerlig og du ikke kan utføre en (myk) tilbakestilling eller en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, kan du se artikkelen:
  Utføre en tvunget tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på Android TV-er (manuelt ved hjelp av de tre knappene på siden av TV-en)

  Slik synkroniserer du appene dine for å gjenopprette appdata etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene

  Du kan synkronisere appene dine med Google-kontoen din for å gjenopprette noen av appdataene etter at du har utført en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor avhengig av TV-menyen.

  Android™ 9

  Trykk på HOME →Settings (Innstillinger) →Device Preferences (Enhetsinnstillinger) ellerAccounts & Sign in (Kontoer og pålogging) → Google →Choose synced apps (Velg synkroniserte apper) → velg elementene du vil synkronisere → Sync now (Synkroniser nå).

  Android 7.0, Android 8.0

  Trykk på HOME → Settings (Innstillinger) → Google → Choose synced apps (Velg synkroniserte apper) i Sync (Synkroniser) →velg elementene du vil synkronisere → Sync now (Synkroniser nå).

  Android 6.0

  Trykk på HOME → Settings (Innstillinger) → Personal (Personlig) → Google → Choose synced apps (Velg synkroniserte apper) i Sync (Synkroniser) → velg elementene du vil synkronisere → Sync now (Synkroniser nå).


  Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene på TV-en din

  Husk på følgende:

  • Tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene kan ta noen minutter. Vent til du blir informert om at prosessen er fullført.
  • Du må angi en PIN-kode (hvis det ble angitt en PIN-kode på TV-en) når du velger alternativet Erase everything (Slett alt).
  • Når du har tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, går TV-en til oppsettsveiviseren. Du må godta Googles vilkår for bruk og personvernerklæring.
  • Parkoblingssekvensen for styreplaten må aktiveres på nytt etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

  Hva er TV-ens gjeldende status?

  Velg TV-ens status fra de to alternativene nedenfor for å gå til den riktige delen:

  1. Startskjermen kan vises
  2. Startskjermen kan ikke vises (HOME-knappen på fjernkontrollen fungerer ikke)

  Hvis startskjermen kan vises
   

  MERK: 

  • For X74xxH_X75xxH Series: Hopp over trinn 5 og 6.
  • Skjermen kan variere avhengig av modell eller operativsystemversjon.
  1. Slå på TV-apparatet.
  2. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen som følger med.
  3. Velg  Settings (Innstillinger).
  4. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger) → Reset (Tilbakestill)
   • Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger)  About (Om) → Reset (Tilbakestill).
   • Velg Storage & Reset (Lagring og tilbakestilling)
  5. Velg Factory data reset (Tilbakestilling til fabrikkinnstillingene), som vist på bildet nedenfor.

  1. Velg Erase everything (Slett alt).
  • Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet for foreldrelås (Broadcast).
  1. Velg Yes (Ja).

  Hvis startskjermen ikke kan vises (HOME-knappen (Hjem) på fjernkontrollen fungerer ikke)

  Trinn for X74xxH_X75xxH Series

  Hvis det oppstår en respons når du trykker på  ACTION-knappen på fjernkontrollen, følger du fremgangsmåten nedenfor:

  1. Trykk på  ACTION-knappen på fjernkontrollen.
  2. Velg Settings (Innstillinger).
  3. Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger).
  4. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • Velg Reset (Tilbakestill).
   • Velg About (Om)  Reset (Tilbakestill).

  Trinn for andre TV-er enn X74xxH_H75xxH Series

  Hvis det oppstår en respons når du trykker på HELP-knappen på fjernkontrollen, følger du fremgangsmåten nedenfor.
  MERK: Skjermen kan variere avhengig av modell eller operativsystemversjon.

  1. Slå på TV-apparatet.
  2. Trykk på HELP-knappen på fjernkontrollen som følger med.
  3. Under How to use your TV (Slik bruker du TV-en), velger du Help Guide (Hjelpeveiledning).
  4. Velg Settings (Innstillinger), som vist på bildet nedenfor.
  5. Velg Configuring the TV (Konfigurering av TV).
  6. Velg TV.
  7. Velg   Settings (Innstillinger), som vist på bildet nedenfor.
  8. De neste trinnene avhenger av TV-en din. Følg trinnene i henhold til alternativene på TV-menyen:
   • Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger)  Reset (Tilbakestill).
   • Velg Storage & Reset (Lagring og tilbakestilling). 
  9. Velg Factory data reset (Tilbakestill til fabrikkinnstillinger).
  10. Velg Erase everything (Slett alt).
  • Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet for foreldrelås (Broadcast).
  1. Velg Yes (Ja).