Artikkel-ID : 00254257 / Sist endret : 04.12.2020

Hvordan tilbakestiller jeg til fabrikkinnstillingene på Android-TV-en fra Sony?

  VIKTIG:

  • Denne løsningen gjelder for Android-TV-er. For andre BRAVIA-TV-er som ikke er Android-TV-er, kan du se:Slik tilbakestiller du TV-en til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.
   Beslektet svar:Slik kontrollerer du om BRAVIA-TV-en er en Android-TV
  • Vær oppmerksom på at hvis du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene, vil alle data og innstillinger på TV-en (informasjon om innstillinger for Wi-Fi og kablet nettverk, Google-konto og annen påloggingsinformasjon, Google Play og andre installerte apper osv.) bli slettet, og TV-en går tilbake til slik den var da den ble kjøpt.
  • Prøv først å utføre en tilbakestilling hvis du ikke allerede har gjort det. En tilbakestilling tilbakestiller vanligvis ikke innstillinger som de som er nevnt ovenfor, til fabrikkinnstillingene.

  MERK:

  • Noe av appinformasjonen kan hentes frem igjen hvis [Apps] (Apper) har blitt synkronisert med Google-kontoen din. 
   • Android™ 9:
    [HOME] (Hjem) > [Settings] (Innstillinger) > [Device Preferences] (Enhetsinnstillinger) > [Google] > [Choose synced apps] (Velg synkroniserte apper] > velg elementer som skal synkroniseres med kontoen din – [Sync now] (Synkroniser nå)
   • Android 7.0, Android 8.0:
    [HOME] (Hjem) > [Settings] (Innstillinger) > [Google] > [Choose synced apps in Sync] (Velg synkroniserte apper i Synkroniser) > velg elementene du vil synkronisere med kontoen din > [Sync now] (Synkroniser nå)
   • Android 6.0:
    [HOME] (Hjem) > [Settings] (Innstillinger) > [Personal] (Personlig) > [Google] > [Choose synced apps in Sync] (Velg synkroniserte apper i Synkroniser) > velg elementene du vil synkronisere med kontoen din > [Sync now] (Synkroniser nå)
  • Tilbakestillingen til fabrikkinnstillingene kan ta litt tid. Vent til du blir informert om at prosessen er fullført.
  • Når du har tilbakestilt til fabrikkinnstillingene, går TV-en til oppsettsveiviseren. Du må godta Googles vilkår for bruk og personvernerklæring.
  • Parkoblingssekvensen for styreplaten må aktiveres på nytt etter en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.

  Velg statusen for TV-en nedenfor. Fremgangsmåten varierer avhengig av statusen til TV-en.


  Hvis startskjermen kan vises
   

  MERK: Skjermen kan variere avhengig av modell eller operativsystemversjon.

  1. Slå på TV-en.
  2. Trykk på HOME-knappen (Hjem) på fjernkontrollen.
  3. Velg Settings (Innstillinger).
  4. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger) > Reset (Tilbakestill) (Android 9).
   • Velg Storage & Reset (Lagring og tilbakestilling) (Android 8.0 eller eldre).
  5. Velg Factory data reset (Tilbakestill til fabrikkinnstillinger).
  6. Velg Factory data reset (Tilbakestill til fabrikkinnstillinger).

  1. Velg Erase everything (Slett alt).
   MERK: Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet for foreldrelås (Broadcast).
  2. Velg Yes (Ja).

   Hvis startskjermen ikke kan vises (HOME-knappen (Hjem) på fjernkontrollen fungerer ikke)

  Hvis det er respons når du trykker på HELP-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen, følger du fremgangsmåten nedenfor.
  MERK: Skjermen kan variere avhengig av modell eller operativsystemversjon.

  1. Slå på TV-en.
  2. Trykk på HELP-knappen (Hjelp) på fjernkontrollen.
  3. Velg Help Guide (Hjelpeveiledning) under How to use your TV (Slik bruker du TV-en).
  4. Velg Settings (Innstillinger).
  5. Velg Configuring the TV (Konfigurering av TV).
  6. Velg TV.
  7. Velg Settings (Innstillinger).
  8. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en
   • Velg Device Preferences (Enhetsinnstillinger) >Reset (Tilbakestill). (Android 9)
   • Velg Storage & reset (Lagring og tilbakestilling)(Android 8.0 eller eldre)
  9. Velg Factory data reset (Tilbakestill til fabrikkinnstillinger).
  10. Velg Erase everything (Slett alt).
   MERK: Hvis du blir bedt om å oppgi et passord, skriver du inn passordet for foreldrelås (Broadcast).
  11. Velg Yes (Ja).