Artikkel-ID : 00192294 / Sist endret : 07.12.2020

Hvordan kan jeg søke etter stasjoner på Android-TV-en min fra Sony (veiledning for analog/kabel/bakkenett)?

  Den følgende prosedyren gjelder for alle Android-TV-er fra Sony. Avhengig av TV-modellen kan det imidlertid være små forskjeller på layouten på fjernkontrollen og i menygrensesnittet.
  Hvis du trenger mer veiledning, kan du finne mer informasjon i TV-ens innebygde hjelpeveiledning eller på kundestøttesiden for TV-modellen.

   Veiledning for fjernkontroll  Veiledning for fjernkontroll
  Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere i TV-menyen. Velg alternativer ved å trykke på +-knappen. Dette er den runde knappen midt i det runde Menu (Meny)-området på fjernkontrollen.

  Analogt stasjonssøk

  1. Trykk på HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen.

  2. Gå til Settings (Innstillinger)-menyen nederst på startskjermen.
   Veiledning for fjernkontroll

  3. Velg Channel Setup (Kanaloppsett) → Analogue Setup (Analog innstilling) → Analogue Auto Tuning (Analogt automatisk stasjonssøk).

  4. Når du blir spurt om Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk stasjonssøk?), velger du Yes (Ja).

  TV-en starter nå stasjonssøket. En bekreftelsesmelding vises når det er fullført.

   

  Digitalt stasjonssøk

  1. Trykk på HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen.

  2. Gå til Settings (Innstillinger)-menyen nederst på startskjermen.
   Veiledning for fjernkontroll

  3. Velg Channel Setup (Kanaloppsett) → Digital Setup (Digitalt oppsett) → Digital Tuning (Digitalt stasjonssøk)→ Digital Auto Tuning (Automatisk digitalt stasjonssøk).

  4. Når du blir spurt om Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk stasjonssøk?), velger du Yes (Ja).

  5. Velg mellom Antenna (Antenne) eller Cable (Kabel).
   Når du velger Antenna (Antenne), starter automatisk stasjonssøk der.

  6. Hvis Cable (Kabel) ble valgt i forrige trinn, vises menyen for kabelsøk.
   Du kan velge å angi Scan Type (Skannetype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Nettverks-ID) manuelt i samsvar med bestemte nettverksparametere som mottas fra tjenesteleverandøren.

   Hvis du ikke har mottatt noe, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene:

   Skanningstype: Quick scan (Hurtigskanning)
   Frequency (Frekvens): Auto (Automatisk)
   Network ID (Nettverks-ID): Auto (Automatisk)
   Operator (Operatør): Velg navnet på tjenesteleverandøren fra listen

   Hvis skanningen ikke finner enkelte eller alle kanaler, kan du prøve å endre Scan Type (Skanningstype) til Full scan (Full skanning).
   VIKTIG: Det kan ta en time eller mer å stille inn TV-en når du velger Full skanning.

   MERK: Hvis du har problemer med fremgangsmåten for stasjonssøk med kabel, må du kontakte leverandøren fordi de kanskje bruker ulike innstillinger.

  7. Gå videre ved å velge Start.

  TV-en starter nå stasjonssøket. En bekreftelsesmelding vises når det er fullført.