Artikkel-ID : 00192294 / Sist endret : 13.03.2024Skriv ut

Slik søker du eller søker du på nytt på en Android TV fra Sony eller en Google TV: Kabel/bakkenett (antenne)/analog

  Før du begynner

  Piltaster på fjernkontrollPiltaster på fjernkontroll
  Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere i TV-menyen.Velg alternativer ved å trykke på pluss-knappen. Dette er den runde knappen midt i det runde Menu (Meny)-området på fjernkontrollen.

  Digitalt stasjonssøk

  Google TV

  1. Trykk på Quick Settings-knappen (Hurtiginnstillinger) på fjernkontrollen.
   • Du kan også bruke piltastene på fjernkontrollen til å gå til fanene øverst på skjermen og deretter helt til høyre. Velg Settings (Innstillinger) fra listen.
  2. Velg Settings (Innstillinger).
  3. Velg Channel & Inputs (Kanaler og innganger) → Channels (Kanaler) → Channel setup (Kanaloppsett) → Auto tuning (Automatisk søk) → Digital* (Digitalt).
   • (*) I stedet for å velge Digital (Digitalt) må du kanskje velge et annet alternativ avhengig av tjenesteleverandøren din.
   • TV-en kan be om en PIN-kode [English] etter at du har valgt Auto tuning (Automatisk søk).
  4. Velg Setup (Oppsett).
  5. Start kanalsøk for Digitalt, og velg deretter Next (Neste).

  Merk: Hvis meldingen «Selected channel is scrambled or cannot be decoded. Please check that the CA module and smart card are properly inserted» (Den valgte kanalen er kryptert og kan ikke dekodes. Sjekk at CA-modulen og smartkortet er satt ordentlig inn) vises når du velger en kanal etter at søket er fullført, kan det hende, avhengig av leverandøren, at du må sette CI+-modulen (CAM-kortet) inn i sporet på baksiden av TV-en.


  Android TV

  1. Trykk på [HOME]-knappen på fjernkontrollen.
  2. Velg Settings (Innstillinger).
  3. De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en:
   • De neste trinnene avhenger av menyalternativene på TV-en. TV-en kan be deg om å oppgi en PIN-kode hvis du har angitt en.
    • Velg Watching TV (Se på TV) → Channel setup (Kanaloppsett) → Auto tuning (Automatisk søk) → Digital (Digitalt).
    • Velg Watching TV (Se på TV) → Channels (Kanaler) → Channel setup (Kanaloppsett) → Auto tuning (Automatisk søk) → Digital (Digitalt).
    • Velg Watching TV (Se på TV) → Channels (Kanaler) → Channel setup (Kanaloppsett) → Digital setup (Digitalt oppsett) → Digital tuning (Digitalt søk) → Digital auto tuning (Digitalt automatisk søk).
    • Velg Channel setup (Kanaloppsett) → Digital setup (Digitalt oppsett) → Digital tuning (Digitalt søk) → Digital auto tuning (Digitalt automatisk søk).
  4. Når du blir spurt om Do you want to start Auto Tuning? (Vil du starte automatisk søk?), velger du Yes (Ja). Noen TV-er ber deg om å oppgi en PIN-kode eller en bekreftelse.
  5. Velg mellom Antenna (Antenne, bakkenett) eller Cable (Kabel).
   Når du velger Antenna (Antenne), starter automatisk stasjonssøk der.
  6. Hvis Cable (Kabel) ble valgt i forrige trinn, vises menyen for kabelsøk.
   Du kan velge å angi Scan Type (Skannetype), Frequency (Frekvens) eller Network ID (Nettverks-ID) manuelt i samsvar med bestemte nettverksparametere som mottas fra tjenesteleverandøren.
   Hvis du ikke har mottatt noe, anbefaler vi at du bruker standardinnstillingene:
   • Operatør: Velg navnet på tjenesteleverandøren fra listen
   • Nettverks-ID: Auto
   • Frekvens: Auto
   • Skanningstype: Hurtigskanning
  7. Hvis skanningen ikke finner enkelte eller alle kanaler, kan du prøve å endre Scan Type (Skanningstype) til Full scan (Full skanning).
   VIKTIG: Det kan ta en time eller mer å utføre søk på TV-en når du velger Full skanning. Hvis du har problemer med fremgangsmåten for kabelsøk, må du kontakte leverandøren fordi de kanskje bruker andre innstillinger.
  8. Gå videre ved å velge Start.
  9. TV-en starter nå stasjonssøket. En bekreftelsesmelding vises når det er fullført.

  Merk: Hvis meldingen «Signal cannot be decoded» (Signalet kan ikke dekodes) vises når du velger en kanal etter at søket er fullført, kan det hende, avhengig av leverandøren, at du må sette CI+-modulen (CAM-kortet) inn i sporet baksiden av TV-en.


  Analogt stasjonssøk

  Google TV

  Android TV


  Merknader: