Artikkel-ID : 00242483 / Sist endret : 05.03.2020Skriv ut

Enheten henger seg opp, eller apper slår seg av plutselig

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Nedlastede apper kan føre til at enheten utfører uventede handlinger, eller til at enhetens ytelse påvirkes. Bruk sikker modus til å kontrollere om noen nedlastede apper forårsaker problemet. I sikker modus starter enheten bare med programvare og apper som allerede var installert da du kjøpte den.

   Slik aktiverer du sikker modus 

  • Hvis enhetens ytelse bedres i sikker modus, er det sannsynlig at én eller flere av appene du har lastet ned etter at du kjøpte den, påvirker enheten negativt. Du kan avslutte sikker modus og starte enheten på nytt for å avinstallere appen eller appene du mistenker forårsaker problemet. Hvis det er et nyere problem og du ikke er sikker på hvilken app som forårsaker problemet, kan du begynne med å avinstallere den siste nedlastede appen.

   Slik avinstallerer du en applikasjon fra applikasjonsskjermen (Android 10) 

   Slik avinstallerer du en applikasjon fra applikasjonsskjermen (Android 9/Android 8) 

  • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.
  • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Dette er av og til den beste løsningen hvis enheten slutter å virke som den skal, men merk at det vil slette alt personlig innhold lagret på internminnet på enheten. Sørg for å ta sikkerhetskopier data du ønsker å beholde.

   Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

   Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 10) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 9) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 8)