Artikkel-ID : 00242459 / Sist endret : 05.03.2020Skriv ut

Det er ingen nettdekning eller mobildatatilkobling

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Prøv følgende hvis det ikke er noen nettdekning:
   • Slå av enheten og slå den deretter på igjen. Ved å gjøre dette, slår du av alle apper som kjører og frigjør minne, noe som enkelte ganger kan løse problemet automatisk.
   • Kontroller at flymodus er slått av.

  Slik slår du av flymodus

  • Kontroller ikonet for signalstyrke  på statuslinjen for å forsikre deg om at enheten er koblet til et mobilnett. Hvis signalet er svakt eller mangler helt, kan du flytte deg til et åpent sted eller gå bort til et vindu.
  • Hvis enheten din ikke mottar noe mobilnettsignal eller signalet er for svakt, må du kontakte nettoperatøren og kontrollere at mobilnettet har dekning der du er.
  • Kontroller at du har angitt at enheten skal bruke den typen mobilnett som SIM-kortet ditt støtter. Kontakt nettoperatøren hvis du ikke vet hvilke typer mobilnett som støttes.

   Slik velger du en nettverksmodus 

  • Kontroller at SIM-kortet virker som det skal. Sett inn SIM-kortet i en annen enhet. Hvis dette fungerer, er det sannsynligvis enheten din som forårsaker problemet. I så fall må du kontakte nærmeste Sony Mobile-servicesenter.
  • Søk etter et nettverk fra enheten for å kontrollere om det finnes tilgjengelige nettverk.

   Slik søker du etter tilgjengelige mobilnett (Android 10/Android 9) 

   Slik søker du etter tilgjengelige mobilnett (Android 8) 

  • Prøv følgende hvis det ikke er noen mobildatatilkobling:
  • Slå av enheten og slå den deretter på igjen. Ved å gjøre dette, slår du av alle apper som kjører og frigjør minne, noe som enkelte ganger kan løse problemet automatisk.
  • Hvis enheten støtter STAMINA-modus, deaktiverer du den og starter enheten på nytt. STAMINA-modus deaktiverer mobildata når skjermen er slått av for å spare batteri.

   Slik deaktiverer du STAMINA-modus 

   Slik starter du enheten på nytt 

  • Kontroller at abonnementet ditt omfatter bruk av Internett over et mobilnett. Kontakt nettoperatøren hvis du vil ha detaljert informasjon.
  • Flytt deg til et annet område, og prøv på nytt. I områder med dårlig mottak der det kan være problemer med nettoperatørens basestasjon, kan det hende du mister mobildatatilkoblingen og må derfor forflytte deg til et annet område.
  • Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan det hende du mister mobildatatilkoblingen på grunn av problemer med nettoperatørens mobilnett.
  • Still inn enheten manuelt til å bare bruke enten et WCDMA (3G)- eller GSM (2G)-mobilnett. Enheten din er konfigurert til å automatisk velge det raskeste mobilnettet som er tilgjengelig. Hvis signalstyrken til det raskeste mobilnettet er ustabilt, kan det hende at enheten veksler gjentatte ganger mellom mobilnett. Hver gang enheten bytter mobilnett, deaktiveres tilkoblingen. Hvis du konfigurerer enheten til å bare bruke et WCDMA (3G)- eller GSM (2G)-mobilnett, bør du være klar over at det kan ta flere minutter før enheten kobler til det valgte nettverket.

   Slik velger du en nettverksmodus 

  • Hvis ingen av de nevnte løsningene løser problemet, prøv disse handlingene, den ene etter den andre. Bekreft etter første handling om problemet ble løst før du prøver den neste.
   • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.
   • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Dette er av og til den beste løsningen hvis enheten slutter å virke som den skal, men merk at det vil slette alt personlig innhold lagret på internminnet på enheten. Sørg for å ta sikkerhetskopier data du ønsker å beholde.

   Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

   Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 10) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 9) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 8)